Een school waar je mag zijn wie je bent....

Op de jenaplanschool 't Vlot mag elk kind, ouder en medewerker zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen samen, maken onze school tot een hechte, betrokken en inspirerende gemeenschap.

Nieuws

Preview foto
Goede doelen actie Vlotte Vltters
06 jul 2018 - Vrijdag 13 juli van 8.30 tot 10.00 uur zijn er inzamelingsacties van de Vlotte Vlotters in de hal van 't Vlot. Er zijn een paar dingen te doen: Bine, Ivey en Thijmen zamelen geld in voor de Amsterdamse zwerfkatten en hebben hiervoor een marktkraampje ingericht. Marijn, Mels, Jesse en Waldemar zamelen geld in voor het Wereld Natuur Fonds en hebben hiervoor een lekkernijen kraampje ingericht. Anika en Robert zamelen geld in voor de Dierenbescherming en hebben hiervoor een disco georganiseerd.

Iedereen is van harte welkom!


Preview foto
Midden- en bovenbouwen volgend schooljaar vol
28 jun 2018 - Op dit moment is er geen ruimte meer voor nieuwe instroom in de groepen 3 t/m 8 op 't Vlot. De twee middenbouwen en twee bovenbouwen zitten vol.

Mocht er terzijnertijd weer ruimte ontstaan, dan zullen we dat aankondigen op de website.

Voor jonge kinderen is er nog wel voldoende plek op 't Vlot. In groep 1 en 2 is nog ruimte voor instroom. Geinteresserde ouders kunnen een kennismakingsafspraak maken via het kennismakingsformulier op de website!


Preview foto
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 juli
25 jun 2018 - Zoals gebruikelijk is er voor de zomer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging waar ’t Vlot en de Peter Petersenschool onder vallen. Dit is een goede gelegenheid voor ons als bestuur en directie om de leden (ouders) bij te praten over de stand van zaken op beide scholen. Dinsdag 3 juli 2018 om 20.00 uur op de PPS, Rummerinkhof 6b te Haren.

Meer informatie: ALV 2018
Lees meer ›


  • Leerlingenstop voor de midden- en bovenbouwen...
    Tot onze spijt moeten we mededelen dat we een leerlingenstop hebben moeten instellen voor groep 3 t/m 8.

    In de midden- en bovenbouwen zitten we ook voor komend schooljaar op ons maximaal aantal leerlingen. Voor nieuwe kleuters (groep 1 en 2) hebben we nog wel plek! Ouders van kleuters zijn van harte welkom om kennis te komen maken met onze school. Via het formulier op de website kan hiervoor een kennisnmakingsverzoek worden gedaan.