Actueel

Nieuwe schooltijden m.i.v. volgend schooljaar

Nieuwe schooltijden m.i.v. volgend schooljaar

15 april 2018 - Het bestuur heeft afgelopen week besloten, het Vijf-Gelijjke-Dagen-Model in te voeren voor de PPS en 't Vlot, m.i.v. het nieuwe schooljaar. Alle kinderen gaan dan dagelijks van 8.15 tot 13.50 uur naar school. Voor de jongste kinderen worden tevens zes, vrij in te vullen, Snipper-dagen geintroduceerd. De onderbouwing van dit besluit is aan alle ouders gemail en is ook te vinden op de speciale pagina. De MR heeft inmiddels ingestemd met dit besluit van het bestuur. 
Lees meer ›
Leerlingenstop voor groep 2 t/m 8

Leerlingenstop voor groep 2 t/m 8

07 april 2018 - Tot onze spijt moeten we mededelen dat we met ingang van 7 april een leerlingenstop hebben moeten instellen voor groep 2 t/m 8.  Hoewel we alle kinderen een plek gunnen op onze jenaplanschool, zijn we helaas momenteel volledig volgestroomd. In alle stamgroepen zitten we momenteel op ons maximaal aantal leerlingen. Dit betekent dat we in ieder geval dit schooljaar geen plek meer hebben in de groepen 2 t/m 8. Alleen in de onderbouw is nog ruimte voor nieuwe kleuters. Ouders van toekomstige  kleuters kunnen nog een kennismakingsgesprek aanvragen via het formulier op onze website. 
Voortgang onderzoek schooltijden

Voortgang onderzoek schooltijden

16 maart 2018 - In de afgelopen weken zijn de ouders van ’t Vlot en de PPS geïnformeerd door de directie over hun zoektocht naar een oplossing voor een aantal praktische problemen m.b.t. de schooltijden. Hierbij is het voorstel gedaan om over te gaan van het continurooster naar het vijf-gelijke-dagen-model. Op inloopochtenden, een extra ouderavond en via de mail is hierover zo open mogelijk met ouders van gedachten gewisseld. Dit heeft geleid tot een extra variant waarbij de woensdagmiddag een vrije middag blijft. Er is een speciale webpagina gemaakt over het onderzoek: KLIK HIER!
Concierge Herman jarig

Concierge Herman jarig

15 maart 2018 - Vandaag hebben we met de hele school de verjaardag van Herman gevierd. Herman is onze rots in de branding op school. Hij kent nog altijd alle kinderen én ouders bij naam en verwelkomt ze elke morgen bij de deur. Naast de vier dagen op 't Vlot werkt Herman ook nog een dag op de Peter Petersenschool. Vandaag is hij enthousiast toegezongen door 130 kinderen en heeft van elk kind een persoonlijke wens ontvangen. Voor de kinderen had Herman een reuzegrabbelton gemaakt met een kadootje voor elk kind. Herman, nogmaals van harte gefeliciteerd.

 
Lees meer ›

Extra Ouderavond  Schooltijden

Extra Ouderavond Schooltijden

09 maart 2018 - Op veler verzoek organiseren we op dinsdag 13 maart een extra ouderavond over de schooltijden. Ouders hebben de suggestie gedaan deze avond twee of drie opties (inclusief de huidige situatie) ter bespreking voor te leggen. Tevens zullen we nog en aantal bronnen voor aanvullende informatie met de ouders delen. Verder gaan we nog om tafel met beide kinderraden. Op 9 maart organiseren we nog een extra bijeenkomst voor de leerkrachten en medewerkers van beide scholen. We hopen na deze extra bijeenkomsten voldoende input te hebben voor een voorstel richting bestuur en MR. 
Lees meer ›
Verrassingsfeestje op 't Vlot

Verrassingsfeestje op 't Vlot

06 maart 2018 - We hebben het al eerder in de Flessenpost aangekondigd..... 
Op maandag 12 maart hebben we een verrassing in petto voor alle ouders en kinderen.... 
Samen met jullie willen we terugblikken op een heel bijzonder jaar voor 't Vlot! 
En als ware jenaplanschool doen we dat met uiteraard een feestelijke viering. 
Hoe deze er uit gaat zien horen/lezen jullie heel binnenkort. 

Maar wel vragen we jullie om 12 maart van 18.00 tot 19.00 uur vrij te houden
Jullie worden dan namelijk op school verwacht! 
De rest houden we nog even als verrassing....meer info volgt snel! 
1 2 3