Kinderraad

Met ingang van dit schooljaar kent 't Vlot zijn eigen Kinderraad. Vanuit de twee midden- en twee bovenbouwgroepen zijn 6 vertegenwoordigers gekozen. Deze kinderen overleggen regelmatig met elkaar en de directie over allerhande zaken die op school spelen.

 

Tevens heeft de Kinderraad af en toe een gezamenlijke vergadering met de leerlingenraad van de buurschool De Regenboog.