't Rif (7,8)

In deze bovenbouwgroep, zitten de groepen 7 en 8. Onze juf heet Lotte de Jonge. Ze is een heel leuke, grappige en eerlijke juf, waar we veel van leren. Onze groep heet ‘t Rif. Al onze klassennamen hebben te maken met de zee.

 

We bereiden zelf kringen voor, zoals een leeskring of een studiekring. Tijdens de kringen, hebben we een notulist, die alles opschrijft in de map en we hebben een voorzitter, die de kring leidt. Tijdens de kringen, schrijven alle kinderen, op de notulist na, in hun W.O. schrift. We hebben ook een plakboek/portfolio, waarin we alles waar we trots op zijn inplakken.

Wij werken met een agenda. Zo kunnen we al ons werk voor die week inplannen. We werken in tafelgroepjes van 3 en 4 kinderen. We wisselen na elke vakantie van tafelgroepje. Deze groepjes maken we samen met Lotte. Als je moeite hebt met bijvoorbeeld rekenen, dan kun je altijd aan kinderen vragen of ze je willen helpen.

Er wordt ook veel aan dyslexie gedaan. Zo heb je een mevrouw, die je dan 1x pw ophaalt onder school om je te helpen bij je werk. Dat vinden de kinderen heel fijn. Ook mogen zij hun teksten typen.

Sommige kinderen die snel hun werk af hebben, mogen pluswerk doen. Dat moeten ze dan extra in hun agenda plannen. We hebben ook een klassendienst. Dat zijn twee kinderen die na schooltijd standaardklusjes doen, zoals de planten water geven of de vloer vegen.

We gaan aan het begin van het jaar op kamp naar Schiermonnikoog of naar Ameland. Dat doen we om elkaar beter te leren kennen. Het is altijd ERG leuk op kamp.

Onze school is een KiVa-school. Dat houdt in dat we op deze school niet pesten en dat we problemen samen oplossen. Elke vrijdag hebben we een KiVa-kring. Dan praten we veel over hoe het is om gepest te worden en hoe we pesten kunnen voorkomen als groep. We hebben ook 3 KiVa-regels in onze groep. Regel 1: In deze groep respecteren we elkaar zoals we zijn, want we zijn allemaal uniek. Regel 2: Op ‘t Vlot hebben we fijne groepen die geen kinderen buitensluiten. Wij praten, werken, spelen en vieren samen. Regel 3: Mocht er toch (online) gepest worden, dan helpen we deze kinderen en lossen we het als groep op.

Ook hebben we elke vrijdag een klassenvergadering. Dan kun je op briefjes bijvoorbeeld een klacht, een idee, een compliment of een vraag schrijven. Dan moet je het briefje wat je hebt geschreven in onze klassenvergaderingbak doen. Als we de vergadering hebben, dan gaan we alle briefjes bij langs en bedenken we oplossingen voor een klacht, geven we een antwoord op een vraag, delen we een compliment uit of gaan we het over een idee hebben.

We koken elke week op maandag of op vrijdag. Dan komt er een ouder van een kind uit de klas koken met 3 of 4 kinderen. Dat is altijd erg gezellig en lekker.

We hebben ook elke dinsdag zangles van juf Ellen. Dat is altijd erg leuk en we leren er veel van.

We hebben drie keer per jaar ouder- en kindgesprekken. Dit is één keer een voortgangsgesprek en twee keer rapportgesprekken. In die gesprekken hebben we het over hoe wij op school presteren, wat wij goed vinden gaan en wat wij vinden dat beter mag. Ook wat we graag nog willen leren. We krijgen ook twee keer per jaar ons rapport. Daarin staat wat goed ging en wat minder.

We hebben ook heel vaak weeksluitingen op vrijdag. Dan doen we toneelstukjes, gaan we zingen, dansen of doen we andere dingen.

We werken natuurlijk ook elke dag. Meestal hebben we vijf lessen rekenen, drie lessen spelling en we moeten elke week een tekst maken. Soms mag je een vrije tekst maken, dat is dat je zelf mag weten waar jouw tekst over gaat, en soms krijg je een opdracht van juf voor je tekst. We hebben elke woensdag een tekstbespreking. Dan gaan we met een tekst die we dinsdag hebben uitgekozen, alle hoofdletters en leestekens erin zetten. Ook bespreken we dan de inhoud, zoals nu over de Prehistorie en over dino’s. Groep 8 heeft ook een boekje, waarin ze twee lessen grammatica per week doen.  Groep 7 doet in plaats van grammatica, twee bladzijden schrijven. Dan mogen ze de eerste bladzijde zelf een zin bedenken en op de tweede bladzijde schrijft Lotte een zin. We hebben ook elke week begrijpend lezen. Dan krijgen we een tekst met een blad met opdrachten. Dat doen we elke donderdag. We hebben ook topografie. Dan doen we eerst een les. Als je de les af hebt, mag je je schrift mee naar huis. Dan kun je oefenen voor de toets. Na de toets doen we dan de volgende les. We hebben ook best vaak geschiedenis projecten. We hebben het nu over de Prehistorie en binnenkort hebben we het over de Gouden Eeuw. Verder doen we nog veel aan crea, drama en organiseren we leuke feesten.

We hebben het altijd heel fijn op deze school en de leerkrachten kunnen goed lesgeven.

 

Namens ‘t Rif,

Leon, Ranomi en Vera