Nieuws - pagina 3

Corona-maatregelen PPS 14 maart 2020

Corona-maatregelen PPS 14 maart 2020

15 maart 2020 - Op dit moment wordt er door allerlei organisaties en deskundigen druk gediscussieerd over het al dan niet open houden van de scholen in Nederland. We zien in de landen om ons heen dat de meeste overheden er voor gekozen hebben de scholen te sluiten. We houden dan ook serieus rekening met de mogelijkheid dat dit de komende dagen ook voor Nederland realiteit wordt.
Lees meer ›
Woensdag 15 januari - Open inloopochtend op de PPS

Woensdag 15 januari - Open inloopochtend op de PPS

08 januari 2020 - Op woensdag 15 januari is er weer de mogelijkheid voor nieuwe ouders (en kinderen) om de school in bedrijf te zien. Tussen 9 en 11 uur verzorgen bovenbouwers rondleidingen door de school en zijn ouders en teamleden aanwezig om vragen te beantwoorden of informatie te verstrekken. Aanmelden is niet nodig.
Kennismakingsmiddag op 1 november gaat niet door

Kennismakingsmiddag op 1 november gaat niet door

30 oktober 2019 - De kennismakingsmiddag op 1 november voor nieuwe geinteresseerde ouders wordt verplaatst naar een later tijdstip. Getracht is alle aangemelde ouders persoonlijk te informeren. Mochten hier nog vragen over zijn of is er geen bericht ontvangen, dan graag even contact opnemen met de PPS: pps@jenaplanschool.nl
Open inloopochtend op 16 oktober

Open inloopochtend op 16 oktober

08 oktober 2019 - Op woensdag 16 oktober aanstaande is er weer de mogelijkheid om tussen 9 en 11 uur vrijblijvend de school binnen te lopen. Bovenbouwkinderen van de PPS verzorgen dan rondleidingen door de school en ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende informatie te geven of vragen te beantwoorden.
Stamgroepavond dinsdag 10 september

Stamgroepavond dinsdag 10 september

10 september 2019 - Aanvang 19.00 uur. Na een korte plenaire bijeenkomst is iedereen welkom in een stamgroep naar keuze. Hier zullen de betreffende groepsleerkrachten jullie bijpraten over het reilen en zeilen in de stamgroep. Naast uitleg over de werkwijze en het programma in de groep, worden er ook een aantal praktische zaken besproken en afgesproken (stamgroep-ouder, schoonmaak, gym, kamp, huiswerk,etc.).


Lees meer ›
Vakantie!!

Vakantie!!

17 juli 2019 - Joehoe, wij zijn met vakantie.

De school is gesloten tot maandag 19 juni. De algemene email zal gedrurende deze periode slechts sporadisch bekeken worden. Na 19 augusutus zullen we email zo nodig weer beantwoorden.

Voor echt dringende zaken kan contact opgenomen worden met de directie: directie@jenaplanschool.nl

Vanaf dinsdag 27 augustus is iedereen weer van harte welkom op de school. 

 

Musical PPS voor Warchild

Musical PPS voor Warchild

12 juli 2019 - Groep 8 van de Peter Petersenschool in Haren heeft woensdag 10 juli de basisschooltijd afgesloten op een wel heel bijzondere manier.

Een musical instuderen als afscheid na 8 jaren basisschool is heel gebruikelijk. De 27 achtste groepers van de Peter Petersenschool wilden daarnaast iets speciaals doen.
Lees meer ›

Algemene leerlingenstop voor 2019

Algemene leerlingenstop voor 2019

16 mei 2019 - Al anderhalf jaar hanteren we een leerlingenstop voor de groepen 2 t/m 9 op de PPS. 

Als gevolg van de enorme aanwas van nieuwe kleuters op de PPS en de gewenste maximale groepsgrootte van 25 kinderen in 13 stamgroepen, is er ook geen ruimte meer om kinderen die in 2019 vier jaar jaar worden aan te nemen. 

M.i.v. 16 mei werken we daarom met een wachtlijst voor kinderen die in 2020 en later vier jaar worden. 

 

 
Lees meer ›

Invalcollega's gezocht!!

Invalcollega's gezocht!!

10 mei 2019 - 

Per direct zoeken we nog invaljuffen en -meesters voor enkele dagen in 2 bovenbouwen in Haren en een onder- en middenbouwjuf of -meester in Hoogezand. Over werkdagen en combinaties valt altijd te praten...Ook voor volgend jaar zoeken we nog invalleerkrachten.

 

We hebben momenteel geen 'vaste' vacatures meer voor volgend schooljaar.

 

Voor vragen en/of aanmeldingen is een emailtje naar directie@jenaplanschool.nl is voldoende. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Inloopochtend PPS op 8 mei

Inloopochtend PPS op 8 mei

19 april 2019 - Op woensdag 8 mei zijn geïnteresseerde ouders van harte welkom om tussen 9 en 11 uur kennis te maken met de Peter Petersenschool in Haren.

Teamleden, ouders en directie zijn aanwezig om te vertellen over onze school en het jenaplanonderwijs.
Bovenbouw-kinderen geven rondleidingen door de school.

Opgeven is niet nodig. Loop gewoon maar binnen....
Schooldag volgend schooljaar tot 14.00 uur

Schooldag volgend schooljaar tot 14.00 uur

09 april 2019 - Dit schooljaar zijn we begonnen met het 'vijf-gelijke-dagen-model' voor de schooltijden. We starten om 8.15 uur en de kinderen gaan elke dag tot 13.50 uur naar school.

Met ingang van het volgende schooljaar gaan we elke dag iets langer door tot 14.00 uur. Hierdoor ontstaat ruimte voor een tweede mei-vakantieweek en een extra margedag na de grote vakantie. Het nieuwe vakantierooster volgt binnenkort via de mail.

NLDoet op de PPS op 15 en 16 maart

NLDoet op de PPS op 15 en 16 maart

06 maart 2019 - Al jaren doet de Peter Petersen school mee aan NLdoet, een landelijke vrijwilligers dag.

Dit jaar valt NL doet op 15 en 16 maart.

Met deze mail willen we jullie oproepen om mee te doen op deze leuke, gezellige en voor de school nuttige dag.

We gaan een flink aantal klussen in en rond de school aanpakken.

 
Lees meer ›

Gezamenlijke ouderavond op 7 maart

Gezamenlijke ouderavond op 7 maart

11 februari 2019 - Op donderdag 7 maart organiseren we een gezamenlijke ouderavond voor ouders van ‘t Vlot en de Peter Petersenschool.

Thema van deze actieve avond is de bijzondere combi van “jenaplan- en freinet-onderwijs” die onze scholen kenmerkt.

 
Lees meer ›

School gesloten op 15 maart

School gesloten op 15 maart

04 februari 2019 - Op vrijdag 15 maart gaan nagenoeg alle leerkrachten van de VJN staken voor een beter salaris en minder werkdruk. De school zal daarom deze dag gesloten zijn.

Voor meer informatie over de komende staking verwijzen we graag naar de website van de organiserende vakbonden: https://www.fnv.nl/Nieuwsbericht/Archief/FNV-en-AOb-landelijke-onderwijsstaking-op-15-m

 

Volgende inloopochtend op 6 maart

Volgende inloopochtend op 6 maart

25 januari 2019 - Ouders die kennis willen maken met onze jenaplanschool, zijn van harte uitgenodigd voor de  open inloopochtend op woensdag 6 maart.
Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tussen 9 en 11 uur rondleidingen en vertellen alles over hun school.

Ouders, teamleden en directie is aanwezig om vragen te beantwoorden of het bijzondere aan onze jenaplanschool toe te lichten. Aanmelden hoeft niet...mag wel!

1 2 3 4 5 6 7