Nieuws - pagina 4

Nieuw vervangingsprotocol

Nieuw vervangingsprotocol

13 januari 2019 - Het bestuur en MR hebben ingestemd met een nieuw vervangingsprotocol voor beide scholen. Het protocol schept duidelijkheid hoe de directie de vervanging organiseert bij ziekte of afwezigheid van stamgroepleiders. Hierin staat onder andere beschreven wanneer groepen eventueel verdeeld worden of thuis moeten blijven indien er geen invallers zijn. Het protocol is hier te downloaden.
Samenzang op het plein ter afsluiting kerstviering...

Samenzang op het plein ter afsluiting kerstviering...

22 december 2018 - Met meer dan 400 kinderen en ouders hebben we als Peter Petersenschool een fantastisch kalenderjaar, samen zingend op het plein, afgesloten. Iedereen een heerlijke kerstvakantie, fijne feestdagen en wederom een geweldig nieuwjaar gewenst!!!

De kerstfilm en een filmpje van de samenzang zijn te zien in het Ouderportaal.

Huishoek onderbouw is klaar

Huishoek onderbouw is klaar

23 november 2018 - Deze week is de nieuwe huishoek van de onderbouw 'opgeleverd'.

Met de plaatsing van een handgemaakte keuken is de hoek weer volledig speelwaardig.

Heel veel dank aan vader Rolf, die er een prachtige huiskamer met open keuken van heeft gemaakt!

 

Papiercontainer tijdens schooldagen en zaterdagen open!

Papiercontainer tijdens schooldagen en zaterdagen open!

14 november 2018 - Al een aantal jaren zamelt de OR van de PPS extra geld in middels de oud-papiercontainer op de parkeerplaats achter de PPS.

Deze container is tijdens schooldagen dagelijks geopend van ca. 8.00 tot 14.30 uur uur.

Op zaterdag is de container tussen 9.00 en 13.00 uur geopend.

 
Lees meer ›

Gemeenteraad schuift besluit verhuizing door

Gemeenteraad schuift besluit verhuizing door

13 november 2018 - De raad van Haren heeft in haar laatste vergadering besloten het besluit omtrent de verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof over te laten aan de nieuwe gemeenteraad van Groningen. Een meerderheid van de raad sprak zich uit tegen het gemeenschappelijke voorstel van de PPS en de Brinkschool. Onder andere het gegeven dat hieraan een verkeerskundige toets ontbreekt was aanleiding om een alternatief amendement aan te nemen en de verhuizing af te wijzen.
Lees meer ›
College B&W wil geen besluit nemen over verhuizing

College B&W wil geen besluit nemen over verhuizing

06 november 2018 - Het college van B&W heeft vanochtend besloten aan de raad voor te stellen om a.s. maandag geen besluit te nemen over de definitieve locatiekeuze voor de Brinkschool en verkeersafwikkeling rondom de Rummerinkhof. Concreet betekent dit dat als de raad dit voorstel overneemt, een en ander wordt overgedragen aan de (nieuwe) gemeente Groningen.
Het aangepaste raadsvoorstel en bijlagen staan inmiddels online:
https://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/agenda_3901/agendapunt/locatiekeuze-obs-brinkschool-en-verkeersafwikkeling-rummerinkhof_12181.html
Lees meer ›
Gemeenteraad stelt besluitvorming uit

Gemeenteraad stelt besluitvorming uit

26 oktober 2018 - De gemeenteraad heeft besloten om het besluit over de eventuele verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof opnieuw uit te stellen, zodat er tijd is voor het college om opnieuw met de scholen in overleg te gaan. Aanleiding is de gezamenlijke brief die Brinkschool en PPS aan de raad gestuurd hebben. 
Daarmee zal aanstaande maandagavond alleen formeel het besluit tot uitstel besproken worden. De uiteindelijke behandeling zal dan in de extra raadsvergadering van 12 november zijn. klik HIER voor meer info!
Brinkschool en PPS doen gezamenlijk voorstel aan de raad

Brinkschool en PPS doen gezamenlijk voorstel aan de raad

24 oktober 2018 - Ondanks de herfstvakantie is er de afgelopen dagen veel nagedacht en gepraat over de gemeentelijke plannen m.b.t. de verhuizing van de Brinkschool. Met een grote groep ouders heeft het bestuur, samen met de MR en de directie, zich de afgelopen maanden sterk gemaakt voor een veilige schoolomgeving met ruimte voor kinderen om te spelen en die ons in staat stelt om ons als jenaplanschool te blijven ontwikkelen. 
Lees meer ›
Rapport van Royal Haskoning m.b.t. ontwikkelingen Rummerinkhof

Rapport van Royal Haskoning m.b.t. ontwikkelingen Rummerinkhof

16 oktober 2018 - Woensdagavond is er een extra ouderavond over de mogelijke verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof. De gemeente heeft hiervoor een extra onderzoek laten doen, maar de mogelijkheden m.b.t. de verkeerssituatie rond de Rummerinkhof.  Het betreffende rapport met bijhorende situatieschetsen is nu te downloaden. In afwachting van het difinitieve raadsvoorstel is dit de informatie waarmee we het op dit moment moeten doen.
Lees meer ›
Programma extra ouderavond 17 oktober

Programma extra ouderavond 17 oktober

16 oktober 2018 - 19.15 uur inloop

19.30 uur

  • Visie van directie PPS en bestuur VJN op gang van zaken en actuele situatie
  • Reactie MR en werkgroep Rummerinkhof Veilig op rapport Haskoning en nieuw plan
  • Ruimte voor toelichting wethouder Verbeek op nieuwe plan
  • Vragen

21.00 uur einde

Extra ouder/team-avond op woensdag 17 oktober

Extra ouder/team-avond op woensdag 17 oktober

12 oktober 2018 - Mede namens de werkgroep Rummerinkhof Veilig en het bestuur van de VJN willen we jullie alvast uitnodigen voor een extra ouderavond over de nieuwe plannen van de gemeente Haren m.b.t. de verhuizing van de Brinkschool en de gevolgen voor de verkeersveiligheid en speelomgeving rond onze school. 
De extra ouderavond zal plaatsvinden in de Peter Petersenschool op woensdag 17 oktober a.s. om 19.30 uur. 


Lees meer ›
Na de kerstvakantie start de 12e groep

Na de kerstvakantie start de 12e groep

08 oktober 2018 - Al een aantal jaren mag de Peter Petersenschool in Haren zich verheugen in een groeiende belangstelling. Steeds meer ouders vinden de weg naar deze bijzondere jenaplanschool.
In ruim vier jaar tijd is de school gegroeid van ca 205 naar 270 leerlingen. Inmiddels kent de school 11 stamgroepen met drie leerjaren in één groep. De PPS heeft op dit moment drie kleutergroepen, vijf middenbouwgroepen (3,4,5) en drie bovenbouwgroepen (6,7,8). 


Lees meer ›
17 oktober: Inloopochtend op de PPS

17 oktober: Inloopochtend op de PPS

08 oktober 2018 - Op woensdag 17 oktober organiseren we weer een inloopochtend voor geinteresseerde nieuwe ouders.

Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tussen 9 en 11 uur rondleidingen en vertellen alles over hun school.

Ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden en zo nodig meer uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op de PPS. Aanmelden voor de inloopochtend is niet nodig, iedereen is van harte welkom!

Raadsvergadering over verhuizing Brinkschool

Raadsvergadering over verhuizing Brinkschool

25 september 2018 - Er komt extra onderzoek naar mogelijke verhuislocaties voor OBS de Brinkschool in Haren. De gemeente wil de school verhuizen naar een leegstaand schoolgebouw naast de Peter Petersenschool in het dorp.

De Brinkschool in Haren staat op de nominatie om te verhuizen omdat de school uit haar voegen barst. Een raadsmeerderheid is echter nog niet overtuigd van de verhuizing. 

(bron RTVNoord)


Lees meer ›
Stamgroepavond 18 september

Stamgroepavond 18 september

14 september 2018 - Dinsdag 18 september staat de jaarlijkse Stamgroepavond op het programma.

Deze avond staat in het teken van het werken in de stamgroepen. Na een korte plenaire bijeenkomst (19.00 uur), zijn de ouders van harte welkom in de stamgroep van hun kinderen. De stamgroepleiders zullen jullie alles vertellen over het reilen en zeilen in de stamgroep. Aansluitend is er voor de groep 3-ouders nog aanvullende informatie over het Funktioneel Aanvankelijk Lezen (FAL) op de PPS.
Lees meer ›

1 2 3 4 5 6 7