Nieuwe collega's gezocht!

Nieuwe collega's gezocht!

21 mei 2020 - De Peter Petersenschool is op zoek naar twee nieuwe collega's. Voor een onder- en een bovenbouw zoeken we twee enthousiaste stamgroepleiders. De aanstellingsomvang bedraagt voor de onderbouw 0,4 t/m 0,6 fte en voor de bovenbouw 0,8 t/m 1,0 fte. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op vast.

Meer informatie op de vacature-pagina.

Extra ledenvergadering op donderdag 28 mei

Extra ledenvergadering op donderdag 28 mei

21 mei 2020 - Het bestuur organiseert op donderdag 28 mei een extra Ledenvergadering (online) als vervolg op de ALV van 14 mei j.l.

Op de agenda stan o.a. een statutenwijziging en het bestuursverslag 2019.

Meer informatie en de online uitnodiging ontvangen de leden (ouders) via de email.

Bijzondere ledenvergadering op 14 mei 2020

Bijzondere ledenvergadering op 14 mei 2020

13 mei 2020 - Het bestuur nodigt alle ouders van de VJN uit voor een bijzondere ledenvergadering van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord.

 

Via de email en Parro is een link verspreid, waarmee ouders kunnen inloggen voor de online vergadering.

Meer info staat in de brief.

Kennismakingsmiddag 21 mei gaat niet door

Kennismakingsmiddag 21 mei gaat niet door

12 mei 2020 - De geplande kennismakingsmiddag op 21 mei kan helaas niet doorgaan. Zo gauw er weer mogelijkheden zijn om ouders te verwelkomen op school, zullen we dat melden op de website.
Papiercontainer weer van maandag tot en met zaterdag open!

Papiercontainer weer van maandag tot en met zaterdag open!

12 mei 2020 - Vanaf 12 mei is de papiercontainer op de parkeerplaats van de PPS weer alle dagen open.

 

School gesloten en ophaalmomenten thuiswerk

School gesloten en ophaalmomenten thuiswerk

16 maart 2020 - M.i.v. van vandaag, maandag 16 maart, is de school gesloten. Vandaag kunnen ouders en kinderen tussen 8.00 en 10.00 uur thuiswerk  ophalen. Vanavond is tussen 19.00 en 20.00 uur de school extra geopend om werk op te kunnen halen.

Daarnaast ontvangen de kinderen de inloggegevens voor Gynzy, zodat ze ook digitaal aan het werk kunnen.

 

Corona-maatregelen PPS 14 maart 2020

Corona-maatregelen PPS 14 maart 2020

15 maart 2020 - Op dit moment wordt er door allerlei organisaties en deskundigen druk gediscussieerd over het al dan niet open houden van de scholen in Nederland. We zien in de landen om ons heen dat de meeste overheden er voor gekozen hebben de scholen te sluiten. We houden dan ook serieus rekening met de mogelijkheid dat dit de komende dagen ook voor Nederland realiteit wordt.
Lees meer ›
Woensdag 15 januari - Open inloopochtend op de PPS

Woensdag 15 januari - Open inloopochtend op de PPS

08 januari 2020 - Op woensdag 15 januari is er weer de mogelijkheid voor nieuwe ouders (en kinderen) om de school in bedrijf te zien. Tussen 9 en 11 uur verzorgen bovenbouwers rondleidingen door de school en zijn ouders en teamleden aanwezig om vragen te beantwoorden of informatie te verstrekken. Aanmelden is niet nodig.
Kennismakingsmiddag op 1 november gaat niet door

Kennismakingsmiddag op 1 november gaat niet door

30 oktober 2019 - De kennismakingsmiddag op 1 november voor nieuwe geinteresseerde ouders wordt verplaatst naar een later tijdstip. Getracht is alle aangemelde ouders persoonlijk te informeren. Mochten hier nog vragen over zijn of is er geen bericht ontvangen, dan graag even contact opnemen met de PPS: pps@jenaplanschool.nl
Open inloopochtend op 16 oktober

Open inloopochtend op 16 oktober

08 oktober 2019 - Op woensdag 16 oktober aanstaande is er weer de mogelijkheid om tussen 9 en 11 uur vrijblijvend de school binnen te lopen. Bovenbouwkinderen van de PPS verzorgen dan rondleidingen door de school en ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende informatie te geven of vragen te beantwoorden.
Stamgroepavond dinsdag 10 september

Stamgroepavond dinsdag 10 september

10 september 2019 - Aanvang 19.00 uur. Na een korte plenaire bijeenkomst is iedereen welkom in een stamgroep naar keuze. Hier zullen de betreffende groepsleerkrachten jullie bijpraten over het reilen en zeilen in de stamgroep. Naast uitleg over de werkwijze en het programma in de groep, worden er ook een aantal praktische zaken besproken en afgesproken (stamgroep-ouder, schoonmaak, gym, kamp, huiswerk,etc.).


Lees meer ›
Vakantie!!

Vakantie!!

17 juli 2019 - Joehoe, wij zijn met vakantie.

De school is gesloten tot maandag 19 juni. De algemene email zal gedrurende deze periode slechts sporadisch bekeken worden. Na 19 augusutus zullen we email zo nodig weer beantwoorden.

Voor echt dringende zaken kan contact opgenomen worden met de directie: directie@jenaplanschool.nl

Vanaf dinsdag 27 augustus is iedereen weer van harte welkom op de school. 

 

Musical PPS voor Warchild

Musical PPS voor Warchild

12 juli 2019 - Groep 8 van de Peter Petersenschool in Haren heeft woensdag 10 juli de basisschooltijd afgesloten op een wel heel bijzondere manier.

Een musical instuderen als afscheid na 8 jaren basisschool is heel gebruikelijk. De 27 achtste groepers van de Peter Petersenschool wilden daarnaast iets speciaals doen.
Lees meer ›

Algemene leerlingenstop voor 2019

Algemene leerlingenstop voor 2019

16 mei 2019 - Al anderhalf jaar hanteren we een leerlingenstop voor de groepen 2 t/m 9 op de PPS. 

Als gevolg van de enorme aanwas van nieuwe kleuters op de PPS en de gewenste maximale groepsgrootte van 25 kinderen in 13 stamgroepen, is er ook geen ruimte meer om kinderen die in 2019 vier jaar jaar worden aan te nemen. 

M.i.v. 16 mei werken we daarom met een wachtlijst voor kinderen die in 2020 en later vier jaar worden. 

 

 
Lees meer ›

Invalcollega's gezocht!!

Invalcollega's gezocht!!

10 mei 2019 - 

Per direct zoeken we nog invaljuffen en -meesters voor enkele dagen in 2 bovenbouwen in Haren en een onder- en middenbouwjuf of -meester in Hoogezand. Over werkdagen en combinaties valt altijd te praten...Ook voor volgend jaar zoeken we nog invalleerkrachten.

 

We hebben momenteel geen 'vaste' vacatures meer voor volgend schooljaar.

 

Voor vragen en/of aanmeldingen is een emailtje naar directie@jenaplanschool.nl is voldoende. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

1 2 3 4 5