Nieuws - pagina 2

Gemeenteraad schuift besluit verhuizing door

Gemeenteraad schuift besluit verhuizing door

13 november 2018 - De raad van Haren heeft in haar laatste vergadering besloten het besluit omtrent de verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof over te laten aan de nieuwe gemeenteraad van Groningen. Een meerderheid van de raad sprak zich uit tegen het gemeenschappelijke voorstel van de PPS en de Brinkschool. Onder andere het gegeven dat hieraan een verkeerskundige toets ontbreekt was aanleiding om een alternatief amendement aan te nemen en de verhuizing af te wijzen.
Lees meer ›
College B&W wil geen besluit nemen over verhuizing

College B&W wil geen besluit nemen over verhuizing

06 november 2018 - Het college van B&W heeft vanochtend besloten aan de raad voor te stellen om a.s. maandag geen besluit te nemen over de definitieve locatiekeuze voor de Brinkschool en verkeersafwikkeling rondom de Rummerinkhof. Concreet betekent dit dat als de raad dit voorstel overneemt, een en ander wordt overgedragen aan de (nieuwe) gemeente Groningen.
Het aangepaste raadsvoorstel en bijlagen staan inmiddels online:
https://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/agenda_3901/agendapunt/locatiekeuze-obs-brinkschool-en-verkeersafwikkeling-rummerinkhof_12181.html
Lees meer ›
Gemeenteraad stelt besluitvorming uit

Gemeenteraad stelt besluitvorming uit

26 oktober 2018 - De gemeenteraad heeft besloten om het besluit over de eventuele verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof opnieuw uit te stellen, zodat er tijd is voor het college om opnieuw met de scholen in overleg te gaan. Aanleiding is de gezamenlijke brief die Brinkschool en PPS aan de raad gestuurd hebben. 
Daarmee zal aanstaande maandagavond alleen formeel het besluit tot uitstel besproken worden. De uiteindelijke behandeling zal dan in de extra raadsvergadering van 12 november zijn. klik HIER voor meer info!
Brinkschool en PPS doen gezamenlijk voorstel aan de raad

Brinkschool en PPS doen gezamenlijk voorstel aan de raad

24 oktober 2018 - Ondanks de herfstvakantie is er de afgelopen dagen veel nagedacht en gepraat over de gemeentelijke plannen m.b.t. de verhuizing van de Brinkschool. Met een grote groep ouders heeft het bestuur, samen met de MR en de directie, zich de afgelopen maanden sterk gemaakt voor een veilige schoolomgeving met ruimte voor kinderen om te spelen en die ons in staat stelt om ons als jenaplanschool te blijven ontwikkelen. 
Lees meer ›
Rapport van Royal Haskoning m.b.t. ontwikkelingen Rummerinkhof

Rapport van Royal Haskoning m.b.t. ontwikkelingen Rummerinkhof

16 oktober 2018 - Woensdagavond is er een extra ouderavond over de mogelijke verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof. De gemeente heeft hiervoor een extra onderzoek laten doen, maar de mogelijkheden m.b.t. de verkeerssituatie rond de Rummerinkhof.  Het betreffende rapport met bijhorende situatieschetsen is nu te downloaden. In afwachting van het difinitieve raadsvoorstel is dit de informatie waarmee we het op dit moment moeten doen.
Lees meer ›
Programma extra ouderavond 17 oktober

Programma extra ouderavond 17 oktober

16 oktober 2018 - 19.15 uur inloop

19.30 uur

  • Visie van directie PPS en bestuur VJN op gang van zaken en actuele situatie
  • Reactie MR en werkgroep Rummerinkhof Veilig op rapport Haskoning en nieuw plan
  • Ruimte voor toelichting wethouder Verbeek op nieuwe plan
  • Vragen

21.00 uur einde

Extra ouder/team-avond op woensdag 17 oktober

Extra ouder/team-avond op woensdag 17 oktober

12 oktober 2018 - Mede namens de werkgroep Rummerinkhof Veilig en het bestuur van de VJN willen we jullie alvast uitnodigen voor een extra ouderavond over de nieuwe plannen van de gemeente Haren m.b.t. de verhuizing van de Brinkschool en de gevolgen voor de verkeersveiligheid en speelomgeving rond onze school. 
De extra ouderavond zal plaatsvinden in de Peter Petersenschool op woensdag 17 oktober a.s. om 19.30 uur. 


Lees meer ›
Na de kerstvakantie start de 12e groep

Na de kerstvakantie start de 12e groep

08 oktober 2018 - Al een aantal jaren mag de Peter Petersenschool in Haren zich verheugen in een groeiende belangstelling. Steeds meer ouders vinden de weg naar deze bijzondere jenaplanschool.
In ruim vier jaar tijd is de school gegroeid van ca 205 naar 270 leerlingen. Inmiddels kent de school 11 stamgroepen met drie leerjaren in één groep. De PPS heeft op dit moment drie kleutergroepen, vijf middenbouwgroepen (3,4,5) en drie bovenbouwgroepen (6,7,8). 


Lees meer ›
17 oktober: Inloopochtend op de PPS

17 oktober: Inloopochtend op de PPS

08 oktober 2018 - Op woensdag 17 oktober organiseren we weer een inloopochtend voor geinteresseerde nieuwe ouders.

Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tussen 9 en 11 uur rondleidingen en vertellen alles over hun school.

Ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden en zo nodig meer uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op de PPS. Aanmelden voor de inloopochtend is niet nodig, iedereen is van harte welkom!

Raadsvergadering over verhuizing Brinkschool

Raadsvergadering over verhuizing Brinkschool

25 september 2018 - Er komt extra onderzoek naar mogelijke verhuislocaties voor OBS de Brinkschool in Haren. De gemeente wil de school verhuizen naar een leegstaand schoolgebouw naast de Peter Petersenschool in het dorp.

De Brinkschool in Haren staat op de nominatie om te verhuizen omdat de school uit haar voegen barst. Een raadsmeerderheid is echter nog niet overtuigd van de verhuizing. 

(bron RTVNoord)


Lees meer ›
Stamgroepavond 18 september

Stamgroepavond 18 september

14 september 2018 - Dinsdag 18 september staat de jaarlijkse Stamgroepavond op het programma.

Deze avond staat in het teken van het werken in de stamgroepen. Na een korte plenaire bijeenkomst (19.00 uur), zijn de ouders van harte welkom in de stamgroep van hun kinderen. De stamgroepleiders zullen jullie alles vertellen over het reilen en zeilen in de stamgroep. Aansluitend is er voor de groep 3-ouders nog aanvullende informatie over het Funktioneel Aanvankelijk Lezen (FAL) op de PPS.
Lees meer ›

Raadscommissie Haren vergadert over de Rummerinkhof

Raadscommissie Haren vergadert over de Rummerinkhof

12 september 2018 - Afgelopen dinsdag heeft de raadscommissie van Haren vergadert over de mogelijke verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof 8.

Een groot aantal ouders en de directie van de PPS hebben voorafgaand aan de vergadering ingesproken en hun grote zorg en afkeuring uitgesproken over het geagendeerde plan.

Klik op 'Lees Verder' om de vergadering integraal terug te kijken!

 
Lees meer ›

Rumoer om verhuisplannen Brinkschool

Rumoer om verhuisplannen Brinkschool

12 september 2018 - Het zal niemand ontgaan zijn dat er momenteel een hoop discussie en reuring is over het plan van de gemeente Haren om De Brinkschool te verhuizen naar de voormalige Zernike-school naast de PPS.

Ouders, leerkrachten, directie en bestuur vinden dit, alles afwegend, een slecht plan. Het huidige voorstel betekent dat de PPS minder speelruimte, meer steen dan groen en vooral een veel onveiliger omgeving krijgt. 
Lees meer ›

Afspraken rond halen en brengen

Afspraken rond halen en brengen

07 september 2018 - Met de start van een nieuw schooljaar en nieuwe schooltijden lijkt het ons goed om nog even een aantal oude en geactualiseerde afspraken met jullie te delen.

  • Vanaf 8.00 uur zijn ouders en kinderen welkom in school. Tot die tijd zijn de stamgroepleiders nog bezig met de voorbereidingen van de schooldag. Mocht je wat eerder op school zijn, dan het verzoek om buiten te wachten tot 8.00 uur.
  • Om 8.15 uur starten de kringen in de stamgroepen. De stamgroepdeur gaat dan dicht. Het is fijn als iedereen er dan is en ouders afscheid hebben genomen van de kinderen. Mocht je een keertje wat later zijn, laat je kind dan even op de gang wachten tot de leerkracht een seintje geeft. Zo kunnen we rustig de dag starten in de kring.

Lees meer ›
Meet and Greet op de PPS

Meet and Greet op de PPS

04 september 2018 - Komende vrijdag vindt de jaarlijkse Meet & Greet plaats.

 

Tijdens deze ontmoeting is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie / thee en wat lekkers kennis te maken met andere ouders, leraren en natuurlijk de unieke sfeer van de PPS te proeven !

 

De Ouderraad zorgt voor muziek (Paul Mixtailes), heerlijke koffie en thee (met dank aan ‘t Feithhuis) en ook wat lekkers voor u en alle kinderen.
Lees meer ›

1 2 3 4 5