Nieuws - pagina 3

Zomervakantie!

Zomervakantie!

20 juli 2018 - We wensen iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie. We zien jullie hopelijk allemaal weer terug op maandag 3 september om 8.15 uur!

Maar nu eerst genieten van een welverdiende vakantie!

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 juli

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 juli

25 juni 2018 - Zoals gebruikelijk is er voor de zomer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging waar ’t Vlot en de Peter Petersenschool onder vallen. Dit is een goede gelegenheid voor ons als bestuur en directie om de leden (ouders) bij te praten over de stand van zaken op beide scholen. Dinsdag 3 juli 2018 om 20.00 uur op de PPS, Rummerinkhof 6b te Haren.

Meer informatie: ALV 2018

 
Lees meer ›

Nieuwe pauzetijden volgend schooljaar

Nieuwe pauzetijden volgend schooljaar

15 juni 2018 - Nieuwe schooltijden, vragen natuurlijk ook om aanpassing van de pauzetijden. We hebben daarbij rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen werken en spelen. Hiernaast staan de nieuwe tijden voor volgend schooljaar.
Lees meer ›
Meedoen met de 4Mijl?

Meedoen met de 4Mijl?

11 juni 2018 - Lijkt het je leuk om op 14 oktober 2018 de 4 mijl te lopen? Doe dan gezellig mee met de groep van school. Op dit moment zijn er 14 kinderen die zich hebben aangemeld om samen de 4 mijl te lopen en er kunnen er nog veel meer bij!

Kinderen
Als je met school meeloopt, kost een startbewijs ongeveer €11,- per kind (prijs van 2017, dus kan iets afwijken). Een stuk goedkoper dan wanneer je je individueel aanmeldt. We starten als groep met elkaar, maar aangezien niet iedereen even snel loopt, valt de groep tijdens het lopen uit elkaar. 
Lees meer ›

Inloopavond herontwikkeling Rummerinkhof

Inloopavond herontwikkeling Rummerinkhof

18 mei 2018 - 

Op 16 mei was er een inloopavond over de voorlopige plannen voor de onderwijshuisvesting aan de Rummerinkhof. De plannen hebben betrekking op de huisvesting voor de Brinkschool en de groei van de Peter Petersenschool.

De Brinkschool kampt vanwege groei met een ruimtetekort op de huidige locatie aan de Oude Brinkweg. Ook de Peter Petersenschool groeit als gevolg van de nieuwbouwwijk Harener Holt en heeft uitbreiding nodig. De gemeente Haren onderzoekt de mogelijkheden om de Brinkschool te verhuizen naar de locatie Rummerinkhof. Door beëindiging van de onderwijsactiviteiten van het Harens Lyceum is deze locatie beschikbaar voor een andere bestemming.


Lees meer ›
Aanmelden Avond4Daagse

Aanmelden Avond4Daagse

14 mei 2018 - Via onderstaande link naar het inschrijfformulier voor de Avondvierdaagse 2018 kunnen kinderen opgegeven worden voor de Avond4Daagse. 
Het is vanwege de Pinkstervakantie erg belangrijk dat zowel inschrijving als inschrijfgeld (contant in envelop met naam kind bij leerkracht vd stamgroep!) uiterlijk aanstaande vrijdag (18 mei) binnen zijn. Dit en ook alle andere informatie voor de inschrijving staat in het formulier via de volgende link: 

https://goo.gl/forms/MDQ3lW47BXqK0Ux82 
Nieuwe collega's gezocht

Nieuwe collega's gezocht

13 mei 2018 - Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe collega's. In totaal zes vacatures voor stamgroepleiders en onderwijsassistenten. Het gaat om volledige en partime banen op beide scholen van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord. Meer informatie over de betreffende vacatures staan op de speciale speciale vacature-pagina.

De sluitingsdatum is 31 mei a.s., dus wees er op tijd bij, mocht je interesse hebben.

Kijk op de speciale vacature-pagina voor meer info!

 

Teamverjaardag op 30 mei

Teamverjaardag op 30 mei

10 mei 2018 - Zoals elk jaar vieren we ook dit jaar met alle stamgroepleiders onze teamverjaardag.

Dit jaar doen we dat op woensdag 30 mei.

Dat betekent voor de kinderen een feestelijke dag die begint om half 9 met feest in de eigen stamgroep. We stellen kleine attenties op prijs (bloemen uit de tuin, zelfgemaakte jam en tekeningen bijvoorbeeld).

De kinderen mogen verkleed op school komen en de tas mag thuisblijven; er wordt voor een traktatie gezorgd.
Lees meer ›

MR-vacature ouderlid PPS

MR-vacature ouderlid PPS

10 mei 2018 - Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) van VJN zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder die onze MR wil komen versterken. De datum van treding is per nieuw schooljaar 2018-2019.

De MR van VJN overlegt voor zowel ‘t Vlot als de Peter Petersen school (PPS). In de MR zitten afgevaardigden van ouders en leerkrachten van beide locaties.
Lees meer ›

Inschrijven voor de 4Mijl

Inschrijven voor de 4Mijl

29 april 2018 - Veertien oktober 2018 is het weer zo ver. De 4 mijl. Binnenkort is het tijd om in te schrijven. Net als voorgaande jaren willen we graag weer met grote groep PPS-ers aan de start verschijnen (en ook graag aan de finish trouwens;).
Lees meer ›
Nieuwe schooltijden in schooljaar 2018-2019

Nieuwe schooltijden in schooljaar 2018-2019

15 april 2018 - Het bestuur heeft afgelopen week besloten, het Vijf-Gelijjke-Dagen-Model in te voeren voor de PPS en 't Vlot, m.i.v. het nieuwe schooljaar. Alle kinderen gaan dan dagelijks van 8.15 tot 13.50 uur naar school. Voor de jongste kinderen worden tevens zes, vrij in te vullen, Snipper-dagen geintroduceerd. De onderbouwing van dit besluit is aan alle ouders gemail en is ook te vinden op de speciale pagina. De MR heeft inmiddels ingestemd met dit besluit van het bestuur. 
Lees meer ›
Leerlingenstop voor groep 2 t/m 8

Leerlingenstop voor groep 2 t/m 8

07 april 2018 - Tot onze spijt moeten we mededelen dat we met ingang van 7 april een leerlingenstop hebben moeten instellen voor groep 2 t/m 8.  Hoewel we alle kinderen een plek gunnen op onze jenaplanschool, zijn we helaas momenteel volledig volgestroomd. In alle stamgroepen zitten we momenteel op ons maximaal aantal leerlingen. Dit betekent dat we in ieder geval dit schooljaar geen plek meer hebben in de groepen 2 t/m 8. Alleen in de onderbouw is nog ruimte voor nieuwe kleuters. Ouders van toekomstige  kleuters of ouders die nieuw in Haren komen wonen, kunnen nog een kennismakingsgesprek aanvragen via het formulier op onze website. 
Warme truienweek op de PPS

Warme truienweek op de PPS

30 maart 2018 - We organiseren vanaf 3 april t/m 6 april een warme
truienweek, dus we verzoeken u uw kind een lekkere
warme trui, onesie of vest aan te doen.
We zetten de verwarming “uit” vanwege de Energy
Challenge. Energy Challenge is een soort wedstrijd om
onze school energiezuiniger te maken.
Groeten,
Het Energy Challenge team
Olympus
Voortgang onderzoek schooltijden

Voortgang onderzoek schooltijden

16 maart 2018 - In de afgelopen weken zijn de ouders van ’t Vlot en de PPS geïnformeerd door de directie over hun zoektocht naar een oplossing voor een aantal praktische problemen m.b.t. de schooltijden. Hierbij is het voorstel gedaan om over te gaan van het continurooster naar het vijf-gelijke-dagen-model. Op inloopochtenden, een extra ouderavond en via de mail is hierover zo open mogelijk met ouders van gedachten gewisseld. Dit heeft geleid tot een extra variant waarbij de woensdagmiddag een vrije middag blijft. Er is een speciale webpagina gemaakt over het onderzoek: KLIK HIER!
 
Extra ouderavond Schooltijden

Extra ouderavond Schooltijden

09 maart 2018 - Op veler verzoek organiseren we op dinsdag 13 maart een extra ouderavond over de schooltijden. Ouders hebben de suggestie gedaan deze avond twee of drie opties (inclusief de huidige situatie) ter bespreking voor te leggen. Tevens zullen we nog en aantal bronnen voor aanvullende informatie met de ouders delen. Verder gaan we nog om tafel met beide kinderraden. Op 9 maart organiseren we nog een extra bijeenkomst voor de leerkrachten en medewerkers van beide scholen. We hopen na deze extra bijeenkomsten voldoende input te hebben voor een voorstel richting bestuur en MR. 
Lees meer ›
1 2 3 4