Nieuws

16 mei 2019

Algemene leerlingenstop voor 2019

Al anderhalf jaar hanteren we een leerlingenstop voor de groepen 2 t/m 9 op de PPS. 

Als gevolg van de enorme aanwas van nieuwe kleuters op de PPS en de gewenste maximale groepsgrootte van 25 kinderen in 13 stamgroepen, is er ook geen ruimte meer om kinderen die in 2019 vier jaar jaar worden aan te nemen. 

M.i.v. 16 mei werken we daarom met een wachtlijst voor kinderen die in 2020 en later vier jaar worden. 

 

 


Algemene leerlingenstop voor 2019
Ook voor volgend kalenderjaar (2020) verwachten we al snel met een wachtlijst te moeten gaan werken.

Bij het plaatsen van nieuwe kinderen hebben broertjes en zusjes van huidige leerlingen altijd voorrang. Daarnaast proberen we ruimte te blijven bieden voor kinderen die afkomstig van een jenaplanschool elders, vanwege verhuizing een school in Haren zoeken.