Nieuws

24 oktober 2018

Brinkschool en PPS doen gezamenlijk voorstel aan de raad

Ondanks de herfstvakantie is er de afgelopen dagen veel nagedacht en gepraat over de gemeentelijke plannen m.b.t. de verhuizing van de Brinkschool. Met een grote groep ouders heeft het bestuur, samen met de MR en de directie, zich de afgelopen maanden sterk gemaakt voor een veilige schoolomgeving met ruimte voor kinderen om te spelen en die ons in staat stelt om ons als jenaplanschool te blijven ontwikkelen. 

Brinkschool en PPS doen gezamenlijk voorstel aan de raad
Komende maandag moet de gemeenteraad van Haren hierover een besluit nemen. Het collegevoorstel dat er ligt, voldoet ons inziens echter niet aan de minimale voorwaarden van verkeersveiligheid en ruimte voor de kinderen en de school. Desondanks wordt de druk vanuit het college opgevoerd om toch een slecht besluit te gaan nemen. 
Uitgedaagd door een aantal gemeenteraadsfracties zijn we opnieuw met de regiegroep Rummerinkhof Veilig, ouders, het bestuur, MR en de directie gaan kijken wat er nodig zou zijn om een eventuele verhuizing wel mogelijk te maken. 
We denken dat dit met een aantal ‘nieuwe’ voorwaarden mogelijk moet zijn. Gisteren hebben we hierover constructief met de directie en het bestuur van de Brinkschool gesproken. 
Dat heeft een nieuw gezamenlijk plan opgeleverd, dat naar onze mening de komst van de Brinkschool naar de Rummerinkhof mogelijk maakt, zonder afbreuk te doen aan een veilige schoolomgeving en ruimte voor alle kinderen om te spelen. 

De belangrijkste elementen van het plan zijn:

  • Geen extra parkeerplaatsen ten koste van het huidige schoolplein.

            Gevolg is behoud van speelruimte en minder autoverkeer, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid;

  • Een volledig verkeersvrij plein tussen beide scholen.

           Dit biedt ruimte voor samenwerking en ontwikkeling voor beide scholen.
           Daarnaast minder kruisingen van verkeersstromen wat ook weer bijdraagt aan de
           verkeersveiligheid.
 

Voor het gehele plan verwijzen we graag naar de gezamenlijke brief van de Brinkschool en Peter Petersenschool in de bijlage. 

Onze inzet de afgelopen maanden is, zoals bekend, steeds de veiligheid en speelruimte geweest. Het moge duidelijk zijn dat onze instemming met de herinrichting van het schoolgebied door de komst van de Brinkschool aan de Rummerinkhof, staat of valt met de uitvoering van het geheel aan maatregelen. 
Het woord is nu maandagavond aan de Harener politiek. Wij rekenen op hun wijsheid en besluitvaardigheid. 

Vriendelijke groet, 

Bestuur en directie PPS