Nieuws

06 november 2018

College B&W wil geen besluit nemen over verhuizing

Het college van B&W heeft vanochtend besloten aan de raad voor te stellen om a.s. maandag geen besluit te nemen over de definitieve locatiekeuze voor de Brinkschool en verkeersafwikkeling rondom de Rummerinkhof. Concreet betekent dit dat als de raad dit voorstel overneemt, een en ander wordt overgedragen aan de (nieuwe) gemeente Groningen.
Het aangepaste raadsvoorstel en bijlagen staan inmiddels online:
https://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/agenda_3901/agendapunt/locatiekeuze-obs-brinkschool-en-verkeersafwikkeling-rummerinkhof_12181.html

College B&W wil geen besluit nemen over verhuizing
Als bestuur, regiegroep en directie beraden we ons nog op de gevolgen van dit besluit. Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om morgenochtend van 8.15 tot 9.00 uur onder het genot van een kopje thee of koffie met elkaar van gedachten te wisselen over dit (toch wel) verrassende besluit van het college.
Voor de motivatie van het besluit verwijzen we graag naar het volgende document:https://www.haren.nl/document.php?m=37&fileid=67426&f=b032cf5b318514ee693a3cc9b7d0fd8a&attachment=0&c=40912