Nieuws

12 oktober 2018

Extra ouder/team-avond op woensdag 17 oktober

Mede namens de werkgroep Rummerinkhof Veilig en het bestuur van de VJN willen we jullie alvast uitnodigen voor een extra ouderavond over de nieuwe plannen van de gemeente Haren m.b.t. de verhuizing van de Brinkschool en de gevolgen voor de verkeersveiligheid en speelomgeving rond onze school. 
De extra ouderavond zal plaatsvinden in de Peter Petersenschool op woensdag 17 oktober a.s. om 19.30 uur. 


Extra ouder/team-avond op woensdag 17 oktober
De wethouder onderwijs van de gemeente Haren, Michiel Verbeek, heeft toegezegd hierbij aanwezig te zijn. 
Maandag a.s. zullen we een samenvatting van de nieuwe plannen en onze visie daarop met jullie delen. Tevens zullen we dan de agenda voor woensdagavond mailen. 

Gezien de grote gevolgen van de gemeentelijke plannen voor onze school, de verkeersveiligheid, de schoolomgeving en het plein rekenen we op een grote opkomst woensdag. 

Tamara en Tom 
(directie Peter Petersenschool