Nieuws

13 november 2018

Gemeenteraad schuift besluit verhuizing door

De raad van Haren heeft in haar laatste vergadering besloten het besluit omtrent de verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof over te laten aan de nieuwe gemeenteraad van Groningen. Een meerderheid van de raad sprak zich uit tegen het gemeenschappelijke voorstel van de PPS en de Brinkschool. Onder andere het gegeven dat hieraan een verkeerskundige toets ontbreekt was aanleiding om een alternatief amendement aan te nemen en de verhuizing af te wijzen.

Gemeenteraad schuift besluit verhuizing door
Hieronder het aangenomen amandement: