Nieuws

19 januari 2017

Open inloopochtend Peter Petersenschool

Op woensdag 18 januari organiseerde de Peter Petersenschool in Haren een inloopochtend voor geïnteresseerde nieuwe ouders en hun kinderen.

Leerlingen uit de bovenbouw verzorgden tussen 9 en 12 uur rondleidingen en vertelden alles over hun school.

Ouders, teamleden en directie waren aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden en zo nodig meer uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op de PPS.


Open inloopochtend Peter Petersenschool
Op de Peter Petersenschool mag elk kind, elke ouder en leerkracht zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen vormen samen de gemeenschap die we als jenaplanschool willen zijn. Naast de individuele ontwikkeling staat vooral het begrip ‘samen’ centraal. Op een jenaplanschool leer je tenslotte ‘samen leven’. Dit doen we aan de hand van een afwisselend weekprogramma waarin vier vaste onderdelen in ons onderwijs centraal staan: gesprek, werk, spel en viering. 

Op de PPS gaan theorie en praktijk hand in hand. Leren uit boeken is nodig, maar je moet ook ervaren wat je met die kennis kunt doen.

Ouders spelen op de Peter Petersenschool een belangrijke rol. Niet alleen vormen ze het bestuur van de school, maar tevens worden ze nauw betrokken bij het onderwijs, de projecten en vieringen op de school. 

De Peter Petersenschool staat aan de Rummerinkhof 6B te Haren. 

Ook buiten de open dagen om zijn ouders van harte welkom om kennis te komen maken met onze school. Een afspraak is eenvoudig gemaakt via de website, facebook, email of telefoon.