Nieuws

16 oktober 2018

Rapport van Royal Haskoning m.b.t. ontwikkelingen Rummerinkhof

Woensdagavond is er een extra ouderavond over de mogelijke verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof. De gemeente heeft hiervoor een extra onderzoek laten doen, maar de mogelijkheden m.b.t. de verkeerssituatie rond de Rummerinkhof.  Het betreffende rapport met bijhorende situatieschetsen is nu te downloaden. In afwachting van het difinitieve raadsvoorstel is dit de informatie waarmee we het op dit moment moeten doen.

Rapport van Royal Haskoning m.b.t. ontwikkelingen Rummerinkhof
Klik op onderstaande links om het rapport en bijbehorende schetsen te downloaden. Directie en bestuur zullen rijdens de ouderavond een reactie geven op dit rapport, de conclusie en het zoveelste nieuwe voorstel voor de verkeerssituatie rond onze school. Ook de MR en de regiegroep Rummerinkhof Veilig zullen hun visie toelichten.

De wethouder Verbeek heeft aangegeven hierover met de ouders in gesprek te willen en zal dus ook aanwezig zijn. Tevens hebben alle raadsfracties toegezegd te zullen komen.

Wat ons betreft is deze ouderavond vrij tiegankelijk voor een ieder die zich betrokken voelt bij de discussie die nu gevoerd wordt.

 

Klik HIER voor de downloadpagina