Nieuws

13 december 2021

Vierdaagse schoolweek voor kleuters vanaf volgend schooljaar

M.i.v. het schooljaar 2022-2023 gaan de kinderen in groep 1 en 2 op 't Vlot van maandag t/m/ donderdag naar school.

Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat de kleuters door het vijf-geleijke-dagen-rooster veel te veel uren naar school gaan. Met het invoeren van de vierdaagse schoiolweek gaan de kleuters weer de reguliere 760 uur per schooljaar naar school. Dit schept ruimte om extra leerkrachturen in de midden en ondcerbouw in te zetten, waardoor we de groepen zo klein mogelijk kunnen houden.

Preview foto
Achtergrond van dit besluit

 

Met het aanpassen van onze schooltijden naar het vijf-gelijke-dagen-model in
2018 is destijds de keus gemaakt om alle groepen evenveel naar school te laten
gaan. De kinderen in groep 1 t/m 4 waren voor die tijd twee middagen vrij.
Doordat beide scholen fors groeiden in die periode, was er extra geld om extra
leerkrachten in te zetten. Hierdoor konden we ons de extra leerkracht-uren voor
de onderbouw veroorloven.


Met het bereiken van 12 groepen op de PPS en 7 groepen op ‘t Vlot komt er een
einde aan de groei. Daarnaast hebben we nadrukkelijk gekozen voor beter en
persoonlijker onderwijs in kleine groepen van maximaal 25 kinderen, waarbij
we de voorkeur grootte voor de middenbouw rond de 21 hebben gesteld.
Daarmee komen we in de huidige situatie echter niet meer uit met de formatie.
Daarom is besloten om de uren voor de onderbouw weer terug te brengen naar
de reguliere onderwijstijd. Hierdoor kunnen we een extra leerkracht inzetten
voor het verkleinen van de klassen.