Noodopvang schoolsluiting - januari 2021

Maandagavond heeft premier Rutte nieuwe maatregelen afgekondigd in de bestrijding van het corona virus. De scholen zullen moeten sluiten voor alle kinderen vanaf woensdag 16 december. Dat geldt ook voor o.a. de basisscholen. Hieronder volgt een samenvatting van de afspraken m.b.t. de noodopvang.


1. In principe is de school gesloten. 
2. Aan iedereen wordt gevraagd de opvang in eigen omgeving te organiseren.
3. Kinderen waarvan beide ouders werken in een cruciaal beroep (zie lijst van het ministerie)  zijn welkom op de noodopvang. Van 4 t/m 19 januari organiseren we deze noodopvang op school.
4. Ouders waarvan één werkt in een cruciaal beroep wordt ook gevraagd de opvang zoveel mogelijk in eigen kring te organiseren. Zo houden we het besmettingsgevaar zo klein mogelijk. Is opvang in eigen kring ECHT niet mogelijk, dan mag u ook een beroep doen op de school. Hiervoor dient tijdig middels onderstaand formulier een aanvraag ingediend te worden.
5. Kinderen met een sociaal medische indicatie en kinderen uit kwetsbare gezinnen mogen ook een beroep blijven doen op de noodopvang.
6. Bovenstaande geldt natuurlijk alleen voor kinderen die geen klachten hebben, zoals verkoudheid, hoesten of benauwdheid, koorts. De bekende beslisboom is hierin leidend.
7. Voor de personeelsplanning vragen wij u dringend uw kind af te melden indien u geen gebruik maakt van de noodopvang in deze periode.
8. De noodopvang op school is open gedurende de normale schooltijden. 

 

(UPDATE 15-12 13.00 uur) In overleg met team en de SKH hebben we besloten om voor de komende dagen (woensdag, donderdag en vrijdagochtend) toch noodopvang te organiseren.
Deze dagen zullen steeds twee collega's de kinderen opvangen in De Overkant.
Aanvragen hiervoor kunnen gedaan worden via de website van de school.
Graag in het formulier expliciet aangeven om welke data het gaat.
Voor alle duidelijkheid: de noodopvang is bedoeld voor gevallen waarbij beide ouders een cruciaal beroep hebben (zie lijst bij vorige mail of website) en waarbij alternatieve opvang niet mogelijk is.

 

Invoer:

Voornaam / voornamen
Achternaam kind(eren)
Stamgroep(en)
Naam / namen ouder(s)
Beroep ouder 1
Beroep ouder 2
E-mailadres
Telefoonnummer
Selecteer gewenste dagen voor noodopvang
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Eventuele bijzonderheden
* Verplichte velden