Stand van zaken corona-maatregelen

update 19 februari 2022

 

Met het wegvallen van de anderhalve-meter-maatregel en de mondkapjesplicht op 25 februari a.s. is er gelukkig weer ruimte om een groot aantal corona-afspraken te herzien. Veel maatregelen betroffen beperkingen, die zaken moeilijk of soms zelfs onmogelijk maakten. Toch hebben we hier en daar van een aantal maatregelen ook de positieve effecten gezien. Als team hebben we daarom begin van dit schooljaar naar een aantal afspraken gekeken. Hierbij heeft de weldadige rust en ontspannen sfeer in de school een belangrijke rol gespeeld. Hieronder de afspraken zoals die na de voorjaarsvakantie weer ingaan.

 

 

Ouders en school

  • Ouders zijn voor activiteiten en vieringen weer van harte welkom in de school. Via Parro en de Brief informeren we jullie over deze activiteiten. Daarbij geldt wel de afspraak dat ouders pas 10 minuten voor aanvang van de viering of activiteit binnen komen. En na afloop buiten wachten tot de

kinderen vrij zijn.

  • Daarnaast kunnen ouders weer helpen bij activiteiten van de stamgroep. Ook starten we het koken met ouders weer op.
  • Samen met de ouderraad willen we kijken of we iets van een frequent koffie- of inloopmoment kunnen organiseren op school.
  • Ouders en kinderen komen zo veel mogelijk lopend of op de fiets. Zo houden we de schoolomgeving rustig en veilig. Aan de Rummerinkhof (vanaf kruispunt tot kruispunt) wordt niet gestopt of geparkeerd (uitgezonderd de BSO-busjes ‘s middags).
  • Fietsen van ouders graag buiten het plein (stoep of parkeerplaats) parkeren. Daarmee houden we het plein zo toegankelijk en overzichtelijk mogelijk.

 

Halen en brengen

  • We hebben gezien dat onze kinderen erg zelfstandig zijn geworden in de afgelopen periode. Daarnaast verloopt de start en het einde van van de schooldag in school nu veel rustiger en overzichtelijker dan voorheen.
  • We hebben daarom besloten dat de kinderen van de midden- en bovenbouw, net als nu gebruikelijk, zelfstandig naar binnen gaan tussen 8.05 en 8.15 uur.
  • Ouders van onderbouwkinderen kunnen ‘s morgens nog even meelopen naar de klas van

het kind.

  • En uiteraard mag je als ouders best even naar binnen lopen als je iets te vragen of te melden hebt bij de stamgroepleider.
  • ‘s Middags komen de kinderen (net als nu) met de stamgroepleider naar buiten. Ouders kunnen dan op het plein op hun kinderen wachten. Uiteraard kun je daar ook de stamgroepleider aanspreken voor een vraag of om een afspraak te maken.