Orion (3/4/5)

Wij zijn Orion, een middenbouwstamgroep. In onze groep zitten kinderen uit groep 3, 4 en 5.

 

We starten en sluiten elke dag af in de kring. De kring is de plek waar we elkaar ontmoeten voor gesprekken, voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën of om dagelijkse dingen te bespreken. Regelmatig zijn die gesprekken zo interessant dat we er meer over willen weten. We maken er dan een project van, bijvoorbeeld Dias de los Muertos of Roald Dahl. Tijdens de kringen leren we presenteren, met elkaar praten, naar elkaar luisteren en vragen stellen. Kringen die wij bijvoorbeeld voorbereiden zijn: boekpresentatie , proefjeskringen , vertelkringen, nieuwskringen en studiepresentaties.

 

In de ochtend en wisselend ook het eerste deel van de middag staat het leren lezen en schrijven, taal, spelling en rekenen centraal. We zitten in gemengde tafelgroepjes en werken met behulp van een dag- of weektaak aan ons werk. Hulp vragen doen we in onze tafelgroep. Wanneer we toch Francien nodig hebben om verder te komen, kiezen we een andere opdracht van de weektaak. Zij loopt na de instructie een ronde door de groep en kan ons dan helpen. We zingen, we gaan naar het bos, we maken een echt restaurant in de klas, bouwen een sportmuseum voor de hele school, koken, timmeren, werken over interessante thema’s die we uiteindelijk presenteren aan de hele school. We laten dan aan de school en de ouders zien wat we als stamgroep gedaan, geleerd, ontdekt hebben.

 

Oh ja, op dinsdag en donderdag hebben we gym. Daarnaast is er gelukkig ook nog tijd voor vrij spelen en spelletjes met de stamgroep. Na het werken zijn er momenten dat er even gespeeld kan worden. Renen- of taalspelletjes, met de kapla/lego/knex, of met gezelschapsspelletjes uit de kast. We doen ook veel spelletjes in de kring, samen beleven, samen plezier maken, durven in een grote groep en leren van elkaar.