PPS Kinderraad

Sinds drie jaar kent de PPS een kinderraad. Ca. tien kinderen zijn verkozen in hun stamgroep om de overige kinderen te vertegenwoodigen in de kinderraad.

De kinderen vergaderen ongeveer 8 keer per jaar met de directie over allerhande zaken die op de PPS spelen.

 

Afgelopen november heeft de Kinderraad een sponsorloop georganiseerd ten bate van de slachtoffers van de orkaan op Sint-Maarten. Met deze sponsorloop hebben ze maar liefst 6000 euro opgehaald voor het Rode Kruis!