Villa Kakelbont (3,4,5)

Wij zijn Villa Kakelbont en in onze stamgroep zitten kinderen van groep 3,4 en 5. Ons motto komt van Pipi Langkous die in Villa Kakelbont woont: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!"

 
We beginnen en eindigen elke dag samen in de kring. Allerlei onderwerpen komen dan aan bod naar aanleiding van dingen die we meenemen naar school of die ons bezighouden. Ook nieuwsflitsen, boekbesprekingen en tekstbesprekingen doen we in de kring. We werken in de blokperiodes aan taal en rekenen. Zelf plannen we onze werkzaamheden in. Ook hebben we twee keer per week gymnastiek en één keer in de twee weken muziek van Ellen met haar keyboard. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze klas. We verdelen en rouleren taken zoals: vegen, boekenkast ordenen en prullenbakken legen.
 
Ook hebben we een paar keer per jaar een Bosdag en gaan we met alle midden-bouwgroepen naar het bos om te leren in en van de natuur. Oh ja, en excursies, workshops en een jaarlijkse schoolreis. Het afgelopen jaar gingen we bijvoorbeeld naar de Internationale Fototentoonstelling "Noorderlicht" in "der Aa-Kerk" in Groningen en kregen we djembé-les op echte djembé-trommels!
 
In onze groep mag iedereen zichzelf zijn en respecteren we onze overeenkomsten en verschillen. We helpen elkaar en we luisteren naar elkaar en we kunnen heel veel van elkaar leren!