Nieuws - pagina 2

Nieuwe schooltijden m.i.v. volgend schooljaar

Nieuwe schooltijden m.i.v. volgend schooljaar

15 april 2018 - Het bestuur heeft afgelopen week besloten, het Vijf-Gelijjke-Dagen-Model in te voeren voor de PPS en 't Vlot, m.i.v. het nieuwe schooljaar. Alle kinderen gaan dan dagelijks van 8.15 tot 13.50 uur naar school. Voor de jongste kinderen worden tevens zes, vrij in te vullen, Snipper-dagen geintroduceerd. De onderbouwing van dit besluit is aan alle ouders gemail en is ook te vinden op de speciale pagina. De MR heeft inmiddels ingestemd met dit besluit van het bestuur. 
Lees meer ›
Leerlingenstop voor groep 2 t/m 8

Leerlingenstop voor groep 2 t/m 8

07 april 2018 - Tot onze spijt moeten we mededelen dat we met ingang van 7 april een leerlingenstop hebben moeten instellen voor groep 2 t/m 8.  Hoewel we alle kinderen een plek gunnen op onze jenaplanschool, zijn we helaas momenteel volledig volgestroomd. In alle stamgroepen zitten we momenteel op ons maximaal aantal leerlingen. Dit betekent dat we in ieder geval dit schooljaar geen plek meer hebben in de groepen 2 t/m 8. Alleen in de onderbouw is nog ruimte voor nieuwe kleuters. Ouders van toekomstige  kleuters kunnen nog een kennismakingsgesprek aanvragen via het formulier op onze website. 
Voortgang onderzoek schooltijden

Voortgang onderzoek schooltijden

16 maart 2018 - In de afgelopen weken zijn de ouders van ’t Vlot en de PPS geïnformeerd door de directie over hun zoektocht naar een oplossing voor een aantal praktische problemen m.b.t. de schooltijden. Hierbij is het voorstel gedaan om over te gaan van het continurooster naar het vijf-gelijke-dagen-model. Op inloopochtenden, een extra ouderavond en via de mail is hierover zo open mogelijk met ouders van gedachten gewisseld. Dit heeft geleid tot een extra variant waarbij de woensdagmiddag een vrije middag blijft. Er is een speciale webpagina gemaakt over het onderzoek: KLIK HIER!
Concierge Herman jarig

Concierge Herman jarig

15 maart 2018 - Vandaag hebben we met de hele school de verjaardag van Herman gevierd. Herman is onze rots in de branding op school. Hij kent nog altijd alle kinderen én ouders bij naam en verwelkomt ze elke morgen bij de deur. Naast de vier dagen op 't Vlot werkt Herman ook nog een dag op de Peter Petersenschool. Vandaag is hij enthousiast toegezongen door 130 kinderen en heeft van elk kind een persoonlijke wens ontvangen. Voor de kinderen had Herman een reuzegrabbelton gemaakt met een kadootje voor elk kind. Herman, nogmaals van harte gefeliciteerd.

 
Lees meer ›

Extra Ouderavond  Schooltijden

Extra Ouderavond Schooltijden

09 maart 2018 - Op veler verzoek organiseren we op dinsdag 13 maart een extra ouderavond over de schooltijden. Ouders hebben de suggestie gedaan deze avond twee of drie opties (inclusief de huidige situatie) ter bespreking voor te leggen. Tevens zullen we nog en aantal bronnen voor aanvullende informatie met de ouders delen. Verder gaan we nog om tafel met beide kinderraden. Op 9 maart organiseren we nog een extra bijeenkomst voor de leerkrachten en medewerkers van beide scholen. We hopen na deze extra bijeenkomsten voldoende input te hebben voor een voorstel richting bestuur en MR. 
Lees meer ›
Verrassingsfeestje op 't Vlot

Verrassingsfeestje op 't Vlot

06 maart 2018 - We hebben het al eerder in de Flessenpost aangekondigd..... 
Op maandag 12 maart hebben we een verrassing in petto voor alle ouders en kinderen.... 
Samen met jullie willen we terugblikken op een heel bijzonder jaar voor 't Vlot! 
En als ware jenaplanschool doen we dat met uiteraard een feestelijke viering. 
Hoe deze er uit gaat zien horen/lezen jullie heel binnenkort. 

Maar wel vragen we jullie om 12 maart van 18.00 tot 19.00 uur vrij te houden
Jullie worden dan namelijk op school verwacht! 
De rest houden we nog even als verrassing....meer info volgt snel! 
Margeweek en vrije vrijdagmiddag

Margeweek en vrije vrijdagmiddag

23 februari 2018 - In de week aansluitend op de voorjaarsvakantie zijn alle kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. Deze margeweek voor de jongere kinderen wordt door het team gebruikt voor scholing, administratie en ontwikkelen van lesmateriaal e.d.

 

Op vrijdag 9 maart zijn ook de kinderen van groep 5 t/8 vrij vanaf 12.00 uur. 

Op 12 maart wordt iedereen weer om 8.30 uur op school verwacht.

Inloopochtend voor geïnteresseerde ouders

Inloopochtend voor geïnteresseerde ouders

19 februari 2018 - Op woensdag 14 maart van 9.00 tot 11.00 uur organiseren we weer een 'open inloopochtend' voor geïnteresseerde ouders uit Hoogezand en omstreken. Tijdens deze ochtend verzorgen bovenbouwleelringen rondleidingen door de school en zijn directie en teamleden aanwezig om ons jenaplanonderwijs toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Aanmelden hoeft niet, maar mag wel: vlot@jenaplanschool.nl

 
Lees meer ›

Koffieochtend over 5-Gelijke-Dagen-Model

Koffieochtend over 5-Gelijke-Dagen-Model

19 februari 2018 - In de laatste Flessenpost hebben we jullie informatie gegeven over het voorstel voor aanpassing van de schooltijden. Tijdens de koffieochtend is er alle ruimte voor vragen, opmerkingen en andere zaken m.b.t. het “5-GELIJKE-DAGEN-MODEL”

Vanaf half negen zijn ouders van harte welkom voor een kopje thee of koffie.

Reageren per mail mag natuurlijk ook: directie@jenaplanschool.nl

App voor 't Vlot

App voor 't Vlot

09 februari 2018 - Aan de nieuwe website is ook een app voor smartphone en tablets gekoppeld. Hiervoor kun je de app ‘School-sites’ downloaden uit de Appstore of Google Playstore:

Apple Appstore

https://itunes.apple.com/nl/app/school-site/id1192969030?l=en&mt=8

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.schoolsite.app

Na het downloaden kun je bij schoolkeuze kiezen voor 't Vlot!

Op 14 februari wordt er gestaakt op 't Vlot

Op 14 februari wordt er gestaakt op 't Vlot

05 februari 2018 - Op 14 februari gaan opnieuw duizenden leerkrachten in Noord-Nederland staken voor een lagere werkdruk en een rechtvaardiger salaris. Ook onze leerkrachten leggen in grote meerderheid het werk neer. Dit betekent dat beide scholen van de VJN op woensdag 14 februari gesloten zullen zijn.

 
Lees meer ›

Goed bezochte ouderavond over KiVa

Goed bezochte ouderavond over KiVa

31 januari 2018 - Ruim vijftig ouders uit Haren en Hoogezand hebben de inhoudelijke ouderavond over het anti-pest-programma KiVa bezocht. KiVa- en Jenaplandeskundige Freek Velthausz heeft uitvoerig verteld over de werkwijze van KiVa en de verschillende rollen die bij pestgedrag aan de orde zijn.

 

Tevens heeft hij verteld wat ouders en school samen kunnen doen om pesten te voorkomen. Op de website van de school is onder link Leren Samenleven meer informatie over KiVa te vinden.

Ouderavond over KIVA

Ouderavond over KIVA

30 januari 2018 - Op dinsdag 30 januari organiseren we op de PPS in Haren een ouderavond over KiVa voor ouders van beide scholen.De Peter Petersenschool en Jenaplanschool ‘t Vlot willen graag veilige en prettige scholen zijn voor alle kinderen.
Waar kinderen met plezier naar toe gaan, waar ze veel leren en lekker kunnen spelen. Helaas gebeuren er in een groep soms minder leuke dingen. Een van die onplezierige dingen kan zijn dat je kind regelmatig gepest wordt, of dat je kind meemaakt dat er gepest wordt in de klas, of misschien pest je kind af en toe wel eens een ander kind.
Lees meer ›
1 2