Een school waar je mag zijn wie je bent....

Op de Peter Petersenschool mag elk kind, ouder en medewerker zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen samen, maken onze school tot een hechte, betrokken en inspirerende gemeenschap.

Nieuws

Preview foto
Inloopochtend PPS op woensdag 29 september
08 sep 2021 - Op woensdag 29 september is er weer de mogelijkheid voor nieuwe ouders (en kinderen) om de school in bedrijf te zien. Tussen 9 en 11 uur verzorgen bovenbouwers rondleidingen door de school en zijn ouders en teamleden aanwezig om vragen te beantwoorden of informatie te verstrekken. Aanmelden is (vooralsnog) niet nodig. Uiteraard nemen we de dan geldende corona-maatregelen in acht.

Preview foto
De PPS gaat uitbreiden
16 feb 2021 - Afgelopen week is het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van de Peter Petersenschool goed gekeurd door alle betrokken partijen. Het ontwerp, gemaakt door KAW architecten, betekent een moderne en transparate uitbreiding met 4 lokalen, een speelzaal en een groot leerplein voor de onderbouwen, waar ook de vieringen met kinderen en ouders plaats kunnen vinden.

Meer informatie over de nieuwbouw en verbouw staat op de speciale pagina op deze site!


Preview foto
We gaan nu echt open!!!
08 feb 2021 - Morgen gaan we dan eindelijk weer echt naar school! Vanaf 8.00 uur worden kinderen gespreid verwacht. Voor de juiste inloop- en ophaaltijden verwijzen we graag naar de eerdere correspondentie of het protocol op de website. Kinderen mogen evt. sleeën en sneeuwschuivers meenemen. Dan wel graag voorzien van voor- en achternaam. Denken jullie ook om de schoolboeken, schriften en chromebooks? In verband met de beperkte aanwezig van personeel op school het verzoek om af- of ziekmeldingen van kinderen via de Parro-app aan de stamgroepleider zelf te doen. De school is beperkt telefonisch bereikbaar.