Een school waar je mag zijn wie je bent....

Op de Peter Petersenschool mag elk kind, ouder en medewerker zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen samen, maken onze school tot een hechte, betrokken en inspirerende gemeenschap.

Nieuws

Preview foto
Maandag 21 juni VIP-inloopdag op de PPS
10 jun 2021 - Geïnteresseerde ouders zijn weer van harte welkom om de Peter Petersenschool te bezoeken. Met inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kunnen ouders op afspraak een vrijblijvende rondleiding krijgen door de school. Op maandag 21 juni organiseren we daarom de VIP(very important peuter)-dag voor belangstellende ouders.
Lees meer ›

Preview foto
De PPS gaat uitbreiden
16 feb 2021 - Afgelopen week is het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van de Peter Petersenschool goed gekeurd door alle betrokken partijen. Het ontwerp, gemaakt door KAW architecten, betekent een moderne en transparate uitbreiding met 4 lokalen, een speelzaal en een groot leerplein voor de onderbouwen, waar ook de vieringen met kinderen en ouders plaats kunnen vinden.

Meer informatie over de nieuwbouw en verbouw staat op de speciale pagina op deze site!


Preview foto
We gaan nu echt open!!!
08 feb 2021 - Morgen gaan we dan eindelijk weer echt naar school! Vanaf 8.00 uur worden kinderen gespreid verwacht. Voor de juiste inloop- en ophaaltijden verwijzen we graag naar de eerdere correspondentie of het protocol op de website. Kinderen mogen evt. sleeën en sneeuwschuivers meenemen. Dan wel graag voorzien van voor- en achternaam. Denken jullie ook om de schoolboeken, schriften en chromebooks? In verband met de beperkte aanwezig van personeel op school het verzoek om af- of ziekmeldingen van kinderen via de Parro-app aan de stamgroepleider zelf te doen. De school is beperkt telefonisch bereikbaar.