Hier groeit de toekomst....

Groeien is zoveel meer dan groter worden...groeien is nieuwe ervaringen opdoen, samen dingen leren, geinspireerd raken, zelfstandig worden, kritisch kijken en nieuwe uitdagingen aangaan.

Groeien doen we op de Peter Petersenschool nooit alleen....groeien doen we samen.

Nieuws

Preview foto
Open inloopochtend PPS 26 oktober
07 okt 2022 - Op woensdag 26 oktober is de school van 9.00 tot 11.00 uur open voor geïnteresseerde ouders.
Bovenbouwers verzorgen rondleidingen en ouders, leerkrachten en directie zijn aanwezig voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen.
Aanmelden is niet nodig...

Preview foto
Stamgroepavond op donderdag 22 september
15 sep 2022 - In het begin van het schooljaar organiseren we jaarlijks voor alle ouders de zogenaamde stamgroepavond. Op deze avond vertellen de stamgroepleiders van alles over het programma in hun stamgroep. Ook worden er zo nodig afspraken gemaakt over de ouderhulp, de stamgroepouder, kook- en schoonmaakroosters, communicatie, etc. Ook stellen de diverse geledingen (directie, MR, OR en RvT) zich voor aan de ouders.

Dit schooljaar is de stamgroepavond gepland op donderdag 22 september 2022. We starten om 19.00 uur.


Preview foto
Inloopochtenden komend schooljaar
08 sep 2022 - Net al voorgaande jaren organiseren we weer open inloopochtenden voor belangstellende ouders. Op aantal woensdagen verzorgen kinderen van de PPS van 9 tot 11 uur rondleidingen door de school en zijn ouders en teamleden aanwezig om informatie en ervaringen te delen en eventuele vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig! De inloopochtenden zijn op: woensdagen 26 oktober, 11 januari, 22 maart, 17 mei en 5 juli.

Mocht dit niet uitkomen kan er ook altijd een andere afspraak gemaakt worden.