Een school waar je mag zijn wie je bent....

Op de jenaplanschool 't Vlot mag elk kind, ouder en medewerker zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen samen, maken onze school tot een hechte, betrokken en inspirerende gemeenschap.

Nieuws

Preview foto
School gesloten
07 jan 2021 - Helaas moet ook het basisonderwijs tijdens de huidige lockdown haar deuren sluiten. Dit betekent dat we vervroegd aan de kerstvakantie beginnen en de twee weken na de vakantie online-onderwijs zullen verzorgen. Hiervoor is alles voorbereid, uitgezocht en zo nodig mee gegeven.

De school is in deze periode bereikbaar via het algemene emailadres: vlot@jenaplanschool.nl

 


Preview foto
Extra ruimte voor nieuwe kleuters
08 dec 2020 - Met de aanstaande uitbreiding van de school is er weer extra ruimte voor nieuwe kleuters op 't Vlot. Ouders die belangstelling hebben, kunnen dit via het kennismakingsformulier op onze website laten weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact om een kennismakingsafspraak te maken. Er is ruimte in de hele onderbouw, groep 1 en 2.

Voor meer informatie en het formulier: https://jenaplanschool.nl/vlot/t-vlot/kennismaken

 


Preview foto
Enkele plekken beschikbaar voor verhuizers
08 dec 2020 - Al een aantal jaren hebben we als school een leerlingenstop moeten hanteren. Vanwege ruimtegebrek en de keus om de stamgroepen met drie leerjaren klein te houden, is door het bestuur besloten een maximum aan het aantal in te stromen kinderen te verbinden.

Hierdoor was het afgelopen jaar alleen ruimte voor nieuwe kleuters.

 

 
Lees meer ›


  • Beperkte leerlingenstop!
    Voor de groepen 3 t/m 8 is er momenteel in principe een leerlingenstop van kracht. In het geval van verhuizende kinderen naar Hoogezand, kan gekeken worden of er wellicht  nog een plek vrij komt. Ouders die naar Hoogezand verhuizen en belangstelling hebben voor 't Vlot 

    kunnen het kennismakingsformulier invullen.

    In de onderbouw (gr. 1 en 2) is nog ruimte voor nieuwe kleuters.

    Geinteresseerde ouders van kinderen die in 2021 of later vier jaar worden, kunnen een kennismakingsverzoek indienen via het kennismakingsformulier op de website van de school.