Agenda

16 juli t/m 28 augustus 2022
Zomervakantie
31 augustus 2022
Meet and Greet PPS
Van 13.30 tot 15.00
6 september 2022
Schoolreis groep 3/4
6 t/m 8 september 2022
Schoolkampen MB1
7 t/m 9 september 2022
Schoolkampen Bovenbouw
8 september 2022
Onderbouw vrij
5 oktober 2022
Dag van de leerkracht
5 oktober 2022
Dag van de leerkracht
5 oktober 2022
Dag van de leerkracht
13 t/m 14 oktober 2022
Alle kinderen vrij
17 t/m 21 oktober 2022
Herfstvakantie
23 december 2022
Margedag -alle kinderen VRIJ
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Kerstvakantie
25 februari t/m 5 maart 2023
Voorjaarsvakantie
6 t/m 9 maart 2023
Margeweek OB
10 april 2023
2e Paasdag -iedereen vrij
22 april t/m 7 mei 2023
Meivakantie
18 t/m 19 mei 2023
Hemelvaartweekend
29 mei 2023
Tweede Pinksterdag
21 juli 2023
Margedag - kinderen vrij