Agenda

16 oktober 2019
Inloopochtend PPS
16 oktober 2019
Bosdag bovenbouw
17 t/m 18 oktober 2019
Alle kinderen VRIJ
21 t/m 25 oktober 2019
Herfstvakantie
28 oktober 2019
Schoonmaakavond PPS
Van 19.00 tot 21.30
1 november 2019
Schoolweeksluiting (Th/EB)
6 november 2019
Bosdag onderbouw
15 november 2019
Schoolweeksluiting (Or/TW)
22 november 2019
Bouwweeksluiting
29 november 2019
Schoolweeksluiting (AR/Narnia)
5 december 2019
Sinterklaas
6 december 2019
Margedag OB
13 december 2019
Schoolweeksluiting (Ol/TW)
20 december 2019
MB + BB VRIJ 12 uur
20 december 2019
Onderbouw VRIJ
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Kerstvakantie
7 januari 2020
Schoonmaakavond PPS
Van 19.00 tot 21.30
24 januari 2020
Bosdag middenbouw winter
Van 11.00 tot 14.00
17 t/m 21 februari 2020
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari 2020
Margeweek OB
24 februari 2020
margedag MB+BB
10 april 2020
Margemiddag - alle kinderen vanaf 12.00 uur VRIJ
10 april 2020
Bosdag middenbouw lente
Van 08.30 tot 12.00
13 april 2020
2e Paasdag vrij
15 april 2020
Schoonmaakavond PPS
Van 19.00 tot 21.30
19 april 2020
Ina Heine jarig
25 april 2020
Babette jarig
27 april t/m 8 mei 2020
Meivakantie
27 april t/m 8 mei 2020
Meivakantie
20 mei 2020
Alle kinderen VRIJ
28 mei 2020
Schoonmaakavond PPS
Van 19.00 tot 21.30
1 juni 2020
pinksteren
15 t/m 18 juni 2020
Avond4Daagse Haren
19 juni 2020
Bosdag middenbouw zomer
Van 11.00 tot 14.00
3 juli 2020
Start zomervakantie
5 oktober 2020
Dag van de leerkracht
5 oktober 2020
Dag van de leerkracht
5 oktober 2020
Dag van de leerkracht