Algemene ledenvergadering 25 juni 2019

Beste leden en mede-ouders van ’t Vlot en de PPS,

 

Zoals gebruikelijk is er voor de zomer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging waar ’t Vlot en de Peter Petersenschool onder vallen. Dit is een goede gelegenheid voor ons als bestuur en directie om de leden (ouders) bij te praten over de stand van zaken op beide scholen.

Tijdstip en locatie:

Dinsdag 25 juni om 20.00 uur op de PPS, Rummerinkhof 6b te Haren

Agenda:

  1. Bestuurlijke vernieuwing
  2. Jaarverslag en jaarrekening 2018
  3. Presentatie resultaten tevredenheidsonderzoeken
  4. Rondvraag en sluiting

 

Mocht u vooraf vragen hebben, dan kunt u deze voor 21 juni per e-mail versturen naar bestuur@jenaplanschool.nl

Vanaf 19.50 uur staan koffie en thee klaar en na afloop een drankje.

 

Wij rekenen op uw komst!

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur VJN

Linda Reinalda, Marjan Gubler, Joost Fijma, Pieter Leemhuis, Maarten Kluit

 

Directie

Tamara Baron en Tom Verbeek