De kwestie Rummerinkhof

Op deze pagina staan de meest actuele documenten rond de kwestie "Verhuizing Brinkschool en uitbreiding Peter Petersenschool".

 

Onderaan staan de meest recente documenten.

 

In september zal de gemeenteraad van Groningen vermoedelijk een definitief besluit nemen.

Downloads

Powerpoint 'De grote goochelshow van Haren'
De powerpoint behorend bij het betoog van de directie van de PPS tijdens de extra ouderavond op 17 oktober j.l.

Strekking van het betoog was het gedraai en gegoochel van college en wethouder in het dossier 'verhuizing Brinkschool'. Steeds weer nieuwe varianten en oplossingen, die evensnel weer uit beeld verdwijnen. Dit maakt het ondoenlijk voor bestuur, directie, ouders en naar ons idee ook de gemeenteraad  om goed geinformeerd en onderbouwd de discussie te voeren over dit dossier.