Ouders op de PPS

Voor ons als jenaplanschool zijn ouders onmisbaar bij het verzorgen van inspirerend en uitdagend onderwijs. Samenwerken kan alleen op basis van een goede communicatie en wederzijdse betrokkenheid. Mede daarom is de drempel van onze school zo laag mogelijk. Ouders zijn altijd welkom in de school. Om de kinderen te brengen, maar ook om ze eventueel 's middags weer op te halen. Daarnaast zijn ouders van half negen tot negen uur van harte welkom om samen een kop thee of koffie te drinken in de hal van de school.

Ouders hebben grote invloed op het beleid in onze school. Zij vormen tenslotte het bestuur van de school en zijn daarnaast vertegenwoordigd in de MR en de ouderraad. 

 

Wij gaan ervan uit dat je als bewust kiezende ‘Jenaplanouder’ voldoende tijd vrij maakt om te helpen bij bepaalde activiteiten op school. Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle ouders/verzorgers een ‘ouderhulp inventarisatieformulier’, waar je je als ouder op kunt geven voor verschillende vormen van ouderhulp en waarin je uitleg krijgt over de verschillende activiteiten. We maken ieder jaar een nieuw overzicht van de aangeboden ouderhulp en het is niet noodzakelijk om alleen in de groep van je eigen kind(eren) te participeren. Je kunt gewoon een taak kiezen die je aanspreekt. Voor de goede gang van zaken is het belangrijk dat hulp-ouders in voorkomende gevallen zelf voor een vervanger zorgen. Om de hulp van ouders efficiënt te benutten is de ‘Stamgroep-ouder’ in het leven geroepen. Elke stamgroep krijgt jaarlijks 1 of 2 ouders die het centrale aanspreekpunt zijn van die stamgroep.

De Stamgroep-ouder zorgt o.a. voor de invulling van het kookrooster, het opstellen van het schoonmaakrooster voor de eigen stamgroep, aanspreken van ouders voor excursies, klusjes etc. Voor bepaalde activiteiten kan de Stamgroep-ouder gebruik maken van de opgave via het ouderhulp formulier.