Aanvragen bijzonder verlof

Voor het verlenen van verlof kan in bijzondere situaties bij de directie een verzoek worden ingediend. Informatie over de situaties waarin dat eventueel zou kunnen, is te vinden op de website van de rijksoverheid. Voor het aanvragen van verlof dient tijdig een schriftelijk verlofverzoek ingediend te worden.
Hieronder is het formulier voor verlofaanvragen te downloaden. Het formulier is ook in een papieren versie te verkrijgen bij Jacqueline (administratie).

 

Aanvraagformulier extraverlof