Vereniging Jenaplanonderwijs Noord

Jenaplanschool 't Vlot en de Peter Petersenschool maken deel uit van de Verenigng Jenaplanonderwijs Noord (VJN). Alle ouders van beide scholen zijn lid van deze vereniging en hebben binnnen de Algemene Ledenvergadering stemrecht.

 

 

Het College van Bestuur van de VJN wordt gevormd door beide directeuren.

Daarnaast is er een Raad van Toezicht van vijf leden (2 ouders en 3 externen).

Daarnaast kent de VJN een verenigingsbrede Medenzeggenschapsraad, bestaande uit 3 personeelsleden en 3 ouders.

 

Formeel gezien is de Peter Petersenschool een nevenvestiging van 't Vlot. Meer informatie over de vereniging, bestuur, Raad van Toezicht en MR is te lezen via de specifieke pagina's op de website van 't Vlot!

 

Alle belangrijke documenten zoals jaarverslagen, protocollen, etc zijn ook te vinden via de website van 't Vlot: https://www.jenaplanschool.nl/vlot/vjn/belangrijke-documenten