Vereniging Jenaplanonderwijs Noord

Jenaplanschool 't Vlot en de Peter Petersenschool maken deel uit van de Verenigng Jenaplanonderwijs Noord (VJN). Alle ouders van beide scholen zijn lid van deze vereniging en hebben binnnen de Algemene Ledenvergadering stemrecht.

 

Het College van Bestuur van de VJN wordt gevormd door Gemma Benus.

Daarnaast is er een Raad van Toezicht van vijf leden (2 ouders en 3 externen).

Daarnaast kent de VJN een verenigingsbrede Medenzeggenschapsraad, bestaande uit 3 personeelsleden en 3 ouders.

Meer informatie over deze geldeningen en andere verenigingsinformatie is te lezen via de specifieke pagina's.