Belangrijke documenten

Hieronder staan de voor ouders relevante beleidsstukken die het bestuur vast heeft gesteld. Documenten die de Vereniging betreffen (zoals vergaderstukken, jaarverslag en jaarrekening, etc.) zijn te vinden in het ouderportaal.