Medezeggenschapsraad

Vereniging Jenaplan Noord heeft net als iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school.

 

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

 

Wij vergaderen ongeveer 8 tot 10 keer per jaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en vinden in het schooljaar 2022 - 2023 allemaal online plaats. Wil jij een vergadering bijwonen? Stuur dan een email naar mr@jenaplanschool.nl, dan ontvang je een link van de vergadering. Wil jij bij één van de agendapunten inspreken, vermeld dat dan bij je verzoek tot bijwonen, dan reserveren wij hier in de agenda tijd voor.


De agenda en notulen van de vergaderingen en het vergaderschema vind je terug op deze website.

 

Samenstelling MR schooljaar 2022-2023

Personeel/ouders

Vestiging

Naam

Jaar van aantreden

Aftreden/herverkiezing

O

PPS

Joris Hoogenboom

November 2019

Juli 2025

O

‘t Vlot

Ayten Slagter

Juli 2019

Juli 2023

O

PPS

Wendy Haisma

Juli 2021

Juli 2024

P

PPS

Janna Lanting

2013

Juli 2023

P

PPS

Martin Sikkens

Juli 2022

Juli 2025

P

‘t Vlot

Jamie Staats

Februari 2023

Juli 2024

 

 

Heb jij een vraag over of voor de medezeggenschapsraad of is er een onderwerp dat jij zou willen aandragen voor de vergadering? Spreek één van ons dan aan op school of stuur een email naar: mr@jenaplanschool.nl

 

Vergaderschema schooljaar 2022 - 2023

Donderdag 29 september 2022

Donderdag 10 november 2022

Woensdag 7 december 2022

Woensdag 1 februari 2023

Maandag 13 maart 2023

Maandag 17 april 2023

Maandag 22 mei 2023

Woensdag 14 juni 2023