Notulen

Notulen (concept) MR VJN

 

Datum:                                    1 februari 2023

Tijd en locatie:                        19:30 uur (Link voor videogesprek: https://meet.google.com/kds-hscm-pzv

                                   Vergadering openbaar

Aanwezig:                  Martin, Joris, Janna, Lotte en Wendy

20.45 uur college van bestuur,Tom en Tamara

Afwezig:                     Ayten

Notulist:                      Martin

 

 

 1. MR-vergadering open deel (19:30 uur)
  1. Vaststellen agenda
  2. Vaststellen verslag vorige vergadering akkoord
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken:
   1. Uitnodiging voor vergadering RvT van 6 februari 2023

Wendy, Joris en Martin zijn aanwezig. Janna sluit digitaal aan. (maandag 6 feb. 19.30-20.00 uur)

 1. Cursusfolder VOO wendy en martin hebben interesse, volgende vergadering hakken we een knoop door wat we gaan doen. Ook mogelijkheid voor verdiepende cursussen voor ervaren leden. Eventueel afstemmen met raad van toezicht.
 1. Plan versterken basisvaardigheden 19:45 uur

enkele vragen;

aanschaf methode spelling, ipv uit regulier budget - ja, indien niet akkoord kan het ook uit regulier budget (geen direct risico)

extra leerkracht, hoe in te zetten? - in de OB ipv instroomgroep met KA - in aanloop naar groep 3 behoud eigen mensen, kleine groepen daardoor taalimpuls

euro 10.000 voor apparaten, is dat nodig? 5 jaar afschrijving? vervanging

 • - ook voor koptelefoons, ipads

1.000 bareka muurtje? wat hebben we er voor. licentie waar kinderen mee aan de slag kunnen, automatiseren etc. stemmen nog af op PPS omdat er al het nodige is opgestart wbt automatiseren.

 1. Tussenstand schooljaarplan ’22 – ’23 20:00 uur

collegiale consultatie komt dat voldoende uit de verf, hoe dat is gefaciliteerd? Tijdens de gym, of als er Lio-ers zijn, ligt de verantwoordelijkheid bij de bouw. Er zijn ook succesverhalen in de MB1.

 1. Bestuurlijk jaarplan ’23 - 20:10 uur

binden van nieuw talent - hoe? - onderzoek naar mogelijkheden van betaalde LIO'ers (niet bevoegd/wel bekwaam) maar daar moet wel budget voor zijn. Wegens verwachte krimp nu minder relevant. Notitie komt nog uit de tijd van groei. onderzoek naar de mogelijkheid om opleidingsschool te worden.

 1. Risico analyse VJN

overstap 2 jarige stamgroep; waar zitten die extra kosten in. Structureel of incidenteel - aanschaf leermaterialen (digitale klok, breuken etc.) groep ? en vlot relatief klein bedrag en incidenteel.

 

                                                                      20:20 uur

 

Pauze (20:35 - 20:45 uur)

 

 1. Overlegvergadering met College van bestuur (20:45 uur)
  1. Vaststellen agenda
  2. Vaststellen verslag vorige vergadering
  3. Mededelingen:
   1. …                              
  4. Ter vaststelling:
   1. Plan versterken basisvaardigheden                                    20:50 uur
  5. Ter bespreking:
   1. …       
  6. Ter informatie:
   1. Tussenstand schooljaarplan ’22 - ‘23                                             21:00 uur
   2. Bestuurskalender ’23                                                           21:10 uur
 • Bestuurlijk jaarplan ’23                                                         21:20 uur
 1. Risico analyse VJN                                                              21:30 uur
 2. Huisvesting PPS                                                                  21:45 uur

 

 1. WVTTK

 

 1. Rondvraag 21:55 uur

 

 1. Sluiting 22:00 uur