Nieuws - pagina 3

Zomervakantie!!

Zomervakantie!!

20 juli 2018 - We wensen iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie. We zien jullie hopelijk allemaal weer terug op maandag 3 september om 8.15 uur!

 

Maar nu eerst genieten van een welverdiende vakantie!

Goede doelen actie Vlotte Vltters

Goede doelen actie Vlotte Vltters

06 juli 2018 - Vrijdag 13 juli van 8.30 tot 10.00 uur zijn er inzamelingsacties van de Vlotte Vlotters in de hal van 't Vlot. Er zijn een paar dingen te doen: Bine, Ivey en Thijmen zamelen geld in voor de Amsterdamse zwerfkatten en hebben hiervoor een marktkraampje ingericht. Marijn, Mels, Jesse en Waldemar zamelen geld in voor het Wereld Natuur Fonds en hebben hiervoor een lekkernijen kraampje ingericht. Anika en Robert zamelen geld in voor de Dierenbescherming en hebben hiervoor een disco georganiseerd.

Iedereen is van harte welkom!

Midden- en bovenbouwen volgend schooljaar vol

Midden- en bovenbouwen volgend schooljaar vol

28 juni 2018 - Op dit moment is er geen ruimte meer voor nieuwe instroom in de groepen 3 t/m 8 op 't Vlot. De twee middenbouwen en twee bovenbouwen zitten vol.

Mocht er terzijnertijd weer ruimte ontstaan, dan zullen we dat aankondigen op de website.

Voor jonge kinderen is er nog wel voldoende plek op 't Vlot. In groep 1 en 2 is nog ruimte voor instroom. Geinteresserde ouders kunnen een kennismakingsafspraak maken via het kennismakingsformulier op de website!

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 juli

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 juli

25 juni 2018 - Zoals gebruikelijk is er voor de zomer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging waar ’t Vlot en de Peter Petersenschool onder vallen. Dit is een goede gelegenheid voor ons als bestuur en directie om de leden (ouders) bij te praten over de stand van zaken op beide scholen. Dinsdag 3 juli 2018 om 20.00 uur op de PPS, Rummerinkhof 6b te Haren.

Meer informatie: ALV 2018
Lees meer ›

Nieuwe pauzetijden volgend schooljaar

Nieuwe pauzetijden volgend schooljaar

15 juni 2018 - Nieuwe schooltijden, vragen natuurlijk ook om aanpassing van de pauzetijden. We hebben daarbij rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen werken en spelen. Hiernaast staan de nieuwe tijden voor volgend schooljaar.
Lees meer ›
Nieuwe collega's gezocht

Nieuwe collega's gezocht

13 mei 2018 - Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe collega's. In totaal zes vacatures voor stamgroepleiders en onderwijsassistenten. Het gaat om volledige en partime banen op beide scholen van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord. Meer informatie over de betreffende vacatures staan op de speciale speciale vacature-pagina.

De sluitingsdatum is 31 mei a.s., dus wees er op tijd bij, mocht je interesse hebben.

Kijk op de speciale vacature-pagina voor meer info!

 

 

Zesde lokaal voor 't Vlot is gereed!

Zesde lokaal voor 't Vlot is gereed!

07 mei 2018 - Al direct bij de verhuizing in maart 2017 bleek echter het nieuwe schoolgebouw te krap voor het groeiend aantal leerlingen van ‘t Vlot. Van 85 naar nu 130 leerlingen in drie jaar tijd, zegt wel iets over de groeiende belangstelling voor ouders in Hoogezand-Sappemeer e.o. voor het jenaplanonderwijs op ‘t Vlot.

Gevolg was wel dat razendsnel uitbreiding gerealiseerd moest worden van het aantal lokalen voor ‘t Vlot. 

 
Lees meer ›

Nieuwe schooltijden m.i.v. volgend schooljaar

Nieuwe schooltijden m.i.v. volgend schooljaar

15 april 2018 - Het bestuur heeft afgelopen week besloten, het Vijf-Gelijjke-Dagen-Model in te voeren voor de PPS en 't Vlot, m.i.v. het nieuwe schooljaar. Alle kinderen gaan dan dagelijks van 8.15 tot 13.50 uur naar school. Voor de jongste kinderen worden tevens zes, vrij in te vullen, Snipper-dagen geintroduceerd. De onderbouwing van dit besluit is aan alle ouders gemail en is ook te vinden op de speciale pagina. De MR heeft inmiddels ingestemd met dit besluit van het bestuur. 
Lees meer ›
Leerlingenstop voor groep 2 t/m 8

Leerlingenstop voor groep 2 t/m 8

07 april 2018 - Tot onze spijt moeten we mededelen dat we met ingang van 7 april een leerlingenstop hebben moeten instellen voor groep 2 t/m 8.  Hoewel we alle kinderen een plek gunnen op onze jenaplanschool, zijn we helaas momenteel volledig volgestroomd. In alle stamgroepen zitten we momenteel op ons maximaal aantal leerlingen. Dit betekent dat we in ieder geval dit schooljaar geen plek meer hebben in de groepen 2 t/m 8. Alleen in de onderbouw is nog ruimte voor nieuwe kleuters. Ouders van toekomstige  kleuters kunnen nog een kennismakingsgesprek aanvragen via het formulier op onze website. 
Voortgang onderzoek schooltijden

Voortgang onderzoek schooltijden

16 maart 2018 - In de afgelopen weken zijn de ouders van ’t Vlot en de PPS geïnformeerd door de directie over hun zoektocht naar een oplossing voor een aantal praktische problemen m.b.t. de schooltijden. Hierbij is het voorstel gedaan om over te gaan van het continurooster naar het vijf-gelijke-dagen-model. Op inloopochtenden, een extra ouderavond en via de mail is hierover zo open mogelijk met ouders van gedachten gewisseld. Dit heeft geleid tot een extra variant waarbij de woensdagmiddag een vrije middag blijft. Er is een speciale webpagina gemaakt over het onderzoek: KLIK HIER!
Concierge Herman jarig

Concierge Herman jarig

15 maart 2018 - Vandaag hebben we met de hele school de verjaardag van Herman gevierd. Herman is onze rots in de branding op school. Hij kent nog altijd alle kinderen én ouders bij naam en verwelkomt ze elke morgen bij de deur. Naast de vier dagen op 't Vlot werkt Herman ook nog een dag op de Peter Petersenschool. Vandaag is hij enthousiast toegezongen door 130 kinderen en heeft van elk kind een persoonlijke wens ontvangen. Voor de kinderen had Herman een reuzegrabbelton gemaakt met een kadootje voor elk kind. Herman, nogmaals van harte gefeliciteerd.

 
Lees meer ›

Extra Ouderavond  Schooltijden

Extra Ouderavond Schooltijden

09 maart 2018 - Op veler verzoek organiseren we op dinsdag 13 maart een extra ouderavond over de schooltijden. Ouders hebben de suggestie gedaan deze avond twee of drie opties (inclusief de huidige situatie) ter bespreking voor te leggen. Tevens zullen we nog en aantal bronnen voor aanvullende informatie met de ouders delen. Verder gaan we nog om tafel met beide kinderraden. Op 9 maart organiseren we nog een extra bijeenkomst voor de leerkrachten en medewerkers van beide scholen. We hopen na deze extra bijeenkomsten voldoende input te hebben voor een voorstel richting bestuur en MR. 
Lees meer ›
Verrassingsfeestje op 't Vlot

Verrassingsfeestje op 't Vlot

06 maart 2018 - We hebben het al eerder in de Flessenpost aangekondigd..... 
Op maandag 12 maart hebben we een verrassing in petto voor alle ouders en kinderen.... 
Samen met jullie willen we terugblikken op een heel bijzonder jaar voor 't Vlot! 
En als ware jenaplanschool doen we dat met uiteraard een feestelijke viering. 
Hoe deze er uit gaat zien horen/lezen jullie heel binnenkort. 

Maar wel vragen we jullie om 12 maart van 18.00 tot 19.00 uur vrij te houden
Jullie worden dan namelijk op school verwacht! 
De rest houden we nog even als verrassing....meer info volgt snel! 
Margeweek en vrije vrijdagmiddag

Margeweek en vrije vrijdagmiddag

23 februari 2018 - In de week aansluitend op de voorjaarsvakantie zijn alle kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. Deze margeweek voor de jongere kinderen wordt door het team gebruikt voor scholing, administratie en ontwikkelen van lesmateriaal e.d.

 

Op vrijdag 9 maart zijn ook de kinderen van groep 5 t/8 vrij vanaf 12.00 uur. 

Op 12 maart wordt iedereen weer om 8.30 uur op school verwacht.

Inloopochtend voor geïnteresseerde ouders

Inloopochtend voor geïnteresseerde ouders

19 februari 2018 - Op woensdag 14 maart van 9.00 tot 11.00 uur organiseren we weer een 'open inloopochtend' voor geïnteresseerde ouders uit Hoogezand en omstreken. Tijdens deze ochtend verzorgen bovenbouwleelringen rondleidingen door de school en zijn directie en teamleden aanwezig om ons jenaplanonderwijs toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Aanmelden hoeft niet, maar mag wel: vlot@jenaplanschool.nl

 
Lees meer ›

1 2 3 4