Nieuws

25 juni 2018

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 juli

Zoals gebruikelijk is er voor de zomer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging waar ’t Vlot en de Peter Petersenschool onder vallen. Dit is een goede gelegenheid voor ons als bestuur en directie om de leden (ouders) bij te praten over de stand van zaken op beide scholen. Dinsdag 3 juli 2018 om 20.00 uur op de PPS, Rummerinkhof 6b te Haren.

Meer informatie: ALV 2018


Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 juli
 

Agenda:

19.45 uur

Inloop / koffie & thee

20.00 uur

  1. Voorstellen adviesraad
  2. Jaarverslag en jaarrekening 2017
  3. Herziening ouder- en verenigingsbijdrage
  4. Aanpassing huishoudelijk reglement
  5. Toelichting inspectierapport VJN
  6. Vooruitblik komend schooljaar

21.30 uur

einde

 

De bijbehorende stukken zijn hieronder te downloaden.

 

Wij rekenen op uw komst!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur VJN

(Ramses Vulperhorst, Thibaut de Groen, Marjan Gubler, Joost Fijma, Pieter Leemhuis,

Linda Reinalda, Maarten Kluit).