Nieuws

08 december 2020

Enkele plekken beschikbaar voor verhuizers

Al een aantal jaren hebben we als school een leerlingenstop moeten hanteren. Vanwege ruimtegebrek en de keus om de stamgroepen met drie leerjaren klein te houden, is door het bestuur besloten een maximum aan het aantal in te stromen kinderen te verbinden.

Hierdoor was het afgelopen jaar alleen ruimte voor nieuwe kleuters.

 

 


Enkele plekken beschikbaar voor verhuizers
Inmiddens lijkt er ruimte te komen voor enkele kinderen van ouders die vanwege verhuizing een school in Hoogezand zoeken. Belangstellende ouders kunnen hiervoor het kennismakingsformulier invullen op de website:https://jenaplanschool.nl/vlot/t-vlot/kennismaken

Meer informatien over de procedure bij zij-instroom is te vinden op de volgende pagina: https://jenaplanschool.nl/vlot/t-vlot/aanname-procedure-zij-instroom