Nieuws

17 november 2021

Volgend schooljaar vier-daagse-schoolweek voor kleuters

M.i.v. het schooljaar 2022-2023 gaan de kinderen in de onderbouw (groep 1,2) voortaan vier dagen per week naar school. De overige dagen volgen ze dezelfde schooltijden als de andere bouwen (van 8.15 tot 14.00 uur). Team, MR en directie moeten nog een keus maken welke dag vrijgeroosterd wordt voor de kleuters. De ouders worden hierover komende week bevraagd, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden. 

Volgend schooljaar vier-daagse-schoolweek voor kleuters
Voor de kerstvakantie zal duidelijk zijn of het een woensdag of vrijdag gaat worden. Ouders van de jongste kinderen en toekomstige ouders kunnen zo nodig dan tijdig maatregelen treffen.