Actueel Corona-protocol

Hieronder vindt u de link naar de laatste versie van het VJN Corona-protocol voor onze scholen.

 

Hoewel er veel onveranderd is ten opzichte van de situatie in begin december , willen we hieronder toch nog even de belangrijkste wijzigingen noemen:

 

1. T.a.v. het brengen en halen van de kinderen zijn in de breng- en ophaaltijden voor beide scholen een aantal zaken veranderd. We vragen jullie nadrukkelijk te kijken op welke tijden welke kinderen de school in kunnen en je daar aan te houden. Op tijd aanwezig zijn is altijd al belangrijk, maar in deze bijzondere situatie helemaal!

Ophalen kan op de beschreven tijden. Zorg dat je niet te vroeg of te laat op de ophaalplek bent en draag bij voorkeur een mondkapje.

We worden vanuit de richtlijnen verplicht gespreide tijden te hanteren. We hebben hierbij zoveel mogelijk rekening proberen te houden met ouders van kinderen uit verschillende bouwen.

 

2. In de richtlijnen wordt geadviseerd om kinderen van groep 7 en 8 bij het verplaatsen door de school en indien ze daar andere kinderen tegen kunnen komen mondkapjes te laten dragen. Gezien de afspraken dat kinderen uit verschillende stamgroepen elkaar niet treffen op de gang of bij het verlaten van de school en de afstanden van klas tot buitendeur zeer beperkt zijn, nemen we dit advies niet over.

 

3. We laten het aan de stamgroepleiders zelf over om al dan niet te kiezen voor beschermingsmiddelen in de klas. Dat kan per persoon en per situatie variëren. Wij willen dat onze collega’s zich zo veilig mogelijk voelen. In het belang van henzelf en in het belang van hun stamgroep.

 

4. Per brief hebben we al uitgelegd dat we, ondanks het advies, de stamgroepen niet op zullen delen in kleinere groepjes (cohorten). Wel zullen we op school zoveel mogelijk vasthouden aan de zogenaamde ‘bubbel’ voor elke stamgroep. We willen voorkomen dat meer mensen dan de kinderen en de eigen stamgroepleider(s) in deze bubbel komen. Vandaar dat we vooralsnog alle externen, hulpouders, etc. voorlopig buiten de school houden. De RT-lessen gaan gewoon door, maar online. De gymlessen worden door Daan, William en Yvonne verzorgd op 1,5 meter afstand van de kinderen. De eigen stamgroepleider is bij de gymlessen aanwezig om kinderen zo nodig fysiek te helpen.

De bubbel werkt alleen als we zo goed mogelijk proberen om de groepen daadwerkelijk gescheiden van elkaar te houden. Dat staat natuurlijk haaks op waar we als jenaplanschool normaal voor staan. “Samen” is tenslotte een kernwaarde voor onze scholen. Echter deze maatregel voorkomt hopelijk dat wij en de kinderen onnodig in quarantaine moeten en draagt er hopelijk aan bij dat we sneller van deze ellendige pandemie afkomen.