Bestuur van de school

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit ouders. De leden van het bestuur worden gekozen door en uit leden van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord. Alle ouders/verzorgers worden bij inschrijving  lid van de Vereniging.

Het Verenigingsbestuur regelt zaken op het gebied van personeel, financiën, onderhoud, medezeggenschap enzovoort. Het bestuur vergadert iedere maand en de vergaderingen zijn in principe openbaar.

Twee keer per jaar organiseert het Verenigingsbestuur een ledenvergadering, waarin zij verantwoording aflegt aan de leden. De leden van de vereniging vormen het hoogste orgaan binnen onze organisatie.

 

De school is aangesloten bij het VBS ( Vereniging van Bijzondere Scholen ) en bij

de NJPV ( Nederlandse Jenaplan Vereniging )

 

Emailadres: bestuur@jenaplanschool.nl

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Joost Fijma

voorzitter

Pieter Leemhuios

penningmeester

penningmeester@jenaplanschool.nl

Linda Reinalda

secretaris

bestuur@jenaplanschool.nl

Esther Flierman algemeen