Nieuws

08 oktober 2018

Na de kerstvakantie start de 12e groep

Al een aantal jaren mag de Peter Petersenschool in Haren zich verheugen in een groeiende belangstelling. Steeds meer ouders vinden de weg naar deze bijzondere jenaplanschool.
In ruim vier jaar tijd is de school gegroeid van ca 205 naar 270 leerlingen. Inmiddels kent de school 11 stamgroepen met drie leerjaren in één groep. De PPS heeft op dit moment drie kleutergroepen, vijf middenbouwgroepen (3,4,5) en drie bovenbouwgroepen (6,7,8). 


Na de kerstvakantie start de 12e groep
Na de kerstvakantie komt daar een 12e groep bij, een zogenaamde instroomgroep. De groep start in januari met ca. 8 jongste kleuters en zal uiteindelijk doorgroeien naar een volwaardige vierde onderbouwgroep.