Kennismaken met de PPS

Op dit moment hanteert de PPS een volledige leerlingenstop voor alle groepen. Voor kinderen die in 2020 en 2021 vier jaar worden en ouder hebben we helaas geen plek meer.

 

Kennismaken kan nog wel mogelijk voor ouders met kinderen die in 2021 of later vier jaar worden. Voor deze kinderen hanteren wij een wachtlijst per kalenderjaar.

Ouders kunnen onderstaand formulier invullen om een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken.

 

Dit schooljaar zijn de kennismakingsavonden op de volgende data:

 
 
Kennismakingsavonden:
donderdag 8 oktober 20.30 uur
maaandag 30 november 20.30 uur
vrijdag 5 februari 20.30 uur
 
Helaas kunnen we door de corona-maatregelen momenteel nog geen inloopochtenden organiseren.
 
In het onderstaande formulier kunt u uw voorkeur voor de kennismakingsmomenten aangeven!

Het kennismakingsformulier:

Invoer:

Gegevens van ouders

Achternaam *
Naam / namen ouder(s)  *
Adres en woonplaats  *
Telefoonnummer *
E-mailadres *

Gegevens van kind

Nieuw of zij-instroom? *
nieuwe kleuter
zij-instroom
Voornaam kind *
Geboortedatum kind *
Leeftijd kind *

Nieuwe kleuter:

Voorkeurmoment kennismakingsgesprek 'nieuwe kleuter'
De kennismakingsgesprekken voor geinteresseerde ouders van een 'bijna'-kleuter vinden plaats op onderstaande momenten. U kunt hieronder een voorkeur aangeven voor een geschikt moment.

Voor het schooljaar 2020-2021 gaat het om de volgende momenten:

8 oktober 20.30 uur
30 november 20.30 uur
5 februari 20.30 uur

Zij-instroom:

Informatie huidige school

Huidige jaargroep  *
Indien zij-instroom, reden van schoolwisseling
Naam huidige school
Plaats huidige school
Zijn er broertjes of zusjes in de basisschoolleeftijd?
Is de huidige school op de hoogte van uw interesse in onze school?

Overige

Overige opmerkingen / bijzonderheden
Hoe bent u bij ons terecht gekomen?
Website school
Andere website
Facebook
Open dag
Familie, vrienden of kennissen
Op een andere manier
* Verplichte velden