Kennismaken met de PPS

Op dit moment hanteert de PPS een volledige leerlingenstop voor alle groepen. Voor kinderen die in 2019, 2020 en 2021 vier jaar worden en ouder hebben we helaas geen plek meer.

 

Kennismaken kan nog wel voor ouders met kinderen die in 2021 of later vier jaar worden. Voor deze kinderen hanteren wij een wachtlijst per kalenderjaar.

Ouders kunnen onderstaand formulier invullen om een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken.

 

Volgend schooljaar zijn de inloopochtenden en kennismakingsmiddagen op de volgende data:

 

Inloopochtenden:

15 januari  2020    
22 april 2020
 
Kennismakingsmiddagen:
Vrijdag 31 januari 15.30 uur
Vrijdag 13 maart 15.30
Maandag 25 mei 15.30 (gaat niet door!)
 
 
In het onderstaande formulier kunt u uw voorkeur voor de kennismakingsmiddagen aangeven!

Het kennismakingsformulier:

Invoer:

Gegevens van ouders

Achternaam *
Naam / namen ouder(s)  *
Adres en woonplaats  *
Telefoonnummer *
Emailadres *

Gegevens van kind

Nieuw of zij-instroom? *
nieuwe kleuter
zij-instroom
Voornaam kind *
Geboortedatum kind *
Leeftijd kind *

Nieuwe kleuter:

Voorkeurmoment kennismakingsgesprek 'nieuwe kleuter'
De kennismakingsgesprekken voor geinteresseerde ouders van een 'bijna'-kleuter vinden plaats op onderstaande momenten. U kunt hieronder een voorkeur aangeven voor een geschikt moment.

Voor het schooljaar 2018-2019 gaat het om de volgende momenten:

maandag 16 september 15.30 uur
vrijdag 1 november 15.30 uur
maandag 16 december 10.30 uur
vrijdag 31 januari

Zij-instroom:

Informatie huidige school

Huidige jaargroep  *
Indien zij-instroom, reden van schoolwisseling
Naam huidige school
Plaats huidige school
Zijn er broertjes of zusjes in de basisschoolleeftijd?
Is de huidige school op de hoogte van uw interesse in onze school?

Overige

Overige opmerkingen / bijzonderheden
Hoe bent u bij ons terecht gekomen?
Website school
Andere website
Facebook
Open dag
Familie, vrienden of kennissen
Op een andere manier
* Verplichte velden