Team

De samenstelling van ons PPS-team ziet er voor dit schooljaar als volgt uit:

 

onderbouw (1,2)

Heksenkring - Gerda

Toverwoud - Martine, Maaike (Jenneke)

Sprookjesbos - Francienmiddenbouw1 (3,4)

Villa Kakelbont - Vanessa, Maaike (Dorien)

Wonderland - Nadine, Francien

Apenrots - Janna, Celine

 

middenbouw 2 (5,6)

Drakenstein - Circe 

Mansolein - Martin, Essienna

Katoren - Dorien, Sjanien

 

bovenbouw (7,8)

Feniks - Dorianne, Daan

Narnia - Lisanne, Martine

Kiwi - Yvonne, Celine

 

Vakleerkracht

Gym - Daan

 

Ondersteunend personeel

Intern begeleider - Stella

RT- Martin

HB - Martine en Lisanne

Onderwijsassistenten - Peter en Lisette

Administratie/directie-assistente - Jacqueline

Conciërge - Hans

Directie- Tamara en Tom

 

Extra ondersteuning

ICT - Tsjerk

Onderhoud - Richard

Kindondersteuning - Corrie

 

 

De stamgroepleiders en onderwijsondersteuners  zijn eenvoudig via Parro en de email bereikbaar (voornaam@jenaplanschool.nl).

De administratie is bereikbaar via het email-adres pps@jenaplanschool.nl

 

De directie kan gemaild worden op het emailadres directie@jenaplanschool.nl