Nieuws

15 april 2018

Nieuwe schooltijden in schooljaar 2018-2019

Het bestuur heeft afgelopen week besloten, het Vijf-Gelijjke-Dagen-Model in te voeren voor de PPS en 't Vlot, m.i.v. het nieuwe schooljaar. Alle kinderen gaan dan dagelijks van 8.15 tot 13.50 uur naar school. Voor de jongste kinderen worden tevens zes, vrij in te vullen, Snipper-dagen geintroduceerd. De onderbouwing van dit besluit is aan alle ouders gemail en is ook te vinden op de speciale pagina. De MR heeft inmiddels ingestemd met dit besluit van het bestuur. 

Nieuwe schooltijden in schooljaar 2018-2019
De afgelopen maanden is er op beide scholen van de VJN een uitgebreide discussie gevoerd over de mogelijke aanpassing van de schooltijden. Tijdens een tweetal teambijeenkomsten, koffieochtenden voor ouders, een gezamenlijke ouderavond, twee Kinderraadvergaderingen en een gezamenlijke MR-bestuursvergadering zijn alle voors- en tegens van met name het Vijf-Gelijke-Dagen-Model besproken. Alle schriftelijke informatie hierover is te vinden op de speciale pagina over de schooltijden.